Instytuty naukowe

Łukasiewicz na rzecz ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej

Opublikowano: 2020-05-14

forum akademickie

Sieć Badawcza Łukasiewicz została partnerem Knowledge and Innovation Community – Climate, jednej ze wspólnot Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji, działającej na rzecz wsparcia innowacyjności w ochronie środowiska.

Climate – KIC to jedno z  najstarszych i  największych partnerstw publiczno-prywatnych działających na rzecz ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej w Unii Europejskiej. Inicjuje i wspiera inicjatywy w czterech priorytetowych obszarach: transformacji miejskiej, zrównoważonym systemie produkcji, zrównoważonym wykorzystaniu zasobów Ziemi oraz miernikach finansowych. Udział w partnerstwie oznacza dla Łukasiewicza wzrost zaangażowania w programy badawcze odpowiadające na wyzwania środowiskowe i większy wpływ na przyszły kształt polityki klimatycznej Europy.

– Przystąpienie Łukasiewicza do Climate – KIC wpisuje się w realizację naszej strategii w obszarze zrównoważonej gospodarki i energii, dając niepowtarzalną możliwość realizacji projektów badawczo-naukowych i edukacyjnych w konsorcjach z wiodącymi ośrodkami naukowymi, start-upami i przedsiębiorstwami przemysłowymi w Europie. Efektem współpracy będzie wzmacnianie potencjału badawczego Łukasiewicza w zakresie  technologii prośrodowiskowych, z którego będą mogli skorzystać nasi partnerzy biznesowi – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Instytuty Łukasiewicza z powodzeniem realizują już projekty wpisujące się w założenia strategii zrównoważonego rozwoju, w tym ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Działania koncentrują się m.in. na technologiach oczyszczania i zastosowania materiałów wtórnych, termoizolacji w budownictwie, niskoemisyjnych napędach lotniczych i kolejowych czy biodegradowalnych materiałach – jak wyroby przędzalnicze, opakowania, produkty codziennego użytku. Budżet projektów realizowanych w Łukasiewiczu w obszarze badawczym „zrównoważona gospodarka i energia” przekracza obecnie 600 mln zł.

Finansowanie projektów prowadzonych przez członków Climate – KIC odbywa się w ramach programu Horyzont Europa, zaś projekty są realizowane przez konsorcja międzynarodowe. Członkostwo we wspólnocie daje również możliwość udziału w wielu konkursach edukacyjnych dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych, programach rozwoju start-upów, a także programach wspierających tworzenie i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań.

Wraz z Łukasiewiczem do wspólnoty Climate – KIC przystąpił Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji z Radomia, który wraz z partnerami rozwijać będzie w 2020 roku projekt „Futures Literacy across the Deep-FLxDeep”. Jednym z jego założeń jest wsparcie metodyczne dla Rybnika w stworzeniu wizji rozwoju regionu przy założeniu różnych scenariuszy przyszłości, w tym w szczególności scenariusza zakładającego rozwój w oparciu o inny model gospodarczy niż ten bazujący na węglu.

Climate – KIC to kolejna po Business & Science Poland oraz EARTO międzynarodowa organizacja umożliwiająca współpracę Instytutów Łukasiewicza z europejskimi i światowymi liderami. Do członków wspólnoty należy ponad 300 organizacji, w tym uczelnie, sieci badawcze i biznes reprezentowany przez takie firmy jak Danone, SUEZ, IKEA czy KLM. Partnerami Climate – KIC jest obecnie 14 polskich podmiotów, w tym Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Geologicznych PAN.

źródło: Łukasiewicz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie