Życie akademickie

Łukasz Wojdyga pełnomocnikiem ministra ds. utworzenia NAWA

Opublikowano: 10.02.2017

forum akademickie

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał zastępcę dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW. Łukasz Wojdyga będzie również pełnił funkcję pełnomocnika ministra ds. utworzenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W latach 2008-2017 Łukasz Wojdyga był związany z Politechniką Warszawską jako zastępca, a następnie dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej. Koordynował m.in. udział uczelni w międzynarodowych i europejskich projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych, rekrutację studentów międzynarodowych oraz współpracę z zagranicznymi partnerami akademickimi i biznesowymi.

Źródło: MNiSW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie