Życie akademickie

Łukasz Wojdyga pełnomocnikiem ministra ds. utworzenia NAWA

Opublikowano: 10.02.2017

forum akademickie

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał zastępcę dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW. Łukasz Wojdyga będzie również pełnił funkcję pełnomocnika ministra ds. utworzenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W latach 2008-2017 Łukasz Wojdyga był związany z Politechniką Warszawską jako zastępca, a następnie dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej. Koordynował m.in. udział uczelni w międzynarodowych i europejskich projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych, rekrutację studentów międzynarodowych oraz współpracę z zagranicznymi partnerami akademickimi i biznesowymi.

Źródło: MNiSW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie