Szkoły wyższe

Mali ekonomiści kontra nowe wyzwania współczesnego rynku

Opublikowano: 2017-02-20

forum akademickie

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy rozpoczął nabór na zajęcia dla uczniów V i VI klas szkół podstawowych  oraz do Akademii Młodego Ekonomisty dla gimnazjalistów. Projekt ma wymiar ogólnopolski – Uniwersytet Szczeciński współpracuje z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych przy SGH w Warszawie. Patronat honorowy nad programem sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to nieodpłatny program, który ma na celu promowanie edukacji ekonomicznej wśród najmłodszych, a także rozwijanie samodzielnego myślenia, skutecznego komunikowania się czy działania w zespole. Zajęcia w ramach EUD prowadzone są na siedmiu wyższych uczelniach w Polsce: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, na Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Szczecińskim.

Semestr zajęć to sześć spotkań trwających 90 minut, które mają charakter interaktywny: składają się z wykładu i warsztatów prowadzonych w grupach. Zajęcia kończą się prezentacją prac warsztatowych. Prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz ekspertów Fundacji. W tej edycji będzie można dowiedzieć się m.in. jaka jest rola marketingu we współczesnym świecie, dlaczego jedne kraje są biedne, a inne bogate czy jak zarządza się nieruchomościami.

Uzupełnieniem zajęć dla dzieci są wykłady dla rodziców, na których mogą się oni dowiedzieć m.in. jak wygląda rynek młodego konsumenta w Polsce, jak wspierać zdolności i talenty dzieci oraz jakie są problemy dorastających nastolatków. Natomiast studenci Akademii Młodego Ekonomisty będą mogli wziąć udział w spotkaniach pt. Zwycięskie strategie przedsiębiorstw, Systemy podatkowe w gospodarce, Marketing internetowy, czy Analiza finansowa projektu.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy zainaugurował swoją działalność w 2008 roku w Warszawie, natomiast w charakterze ogólnopolskim funkcjonuje od września 2009 roku. Nabór rozpoczął się 14 lutego, zajęcia rozpoczną się 16 marca. Formularz zapisów oraz wszystkie informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków EUD, prowadzących, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na stronie internetowej: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

Akademia Młodego Ekonomisty to program edukacji ekonomicznej dla gimnazjalistów, prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z lokalnymi partnerami: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i Poznaniu oraz Uniwersytetem w Szczecinie. Akademia funkcjonuje od września 2008 roku jako siostrzany program Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Warszawie. Ośrodek AME w Katowicach działa od września 2010. Od września 2015 funkcjonują ośrodki AME w Szczecinie i Łodzi. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. AME działa w systemie semestralnym i obejmuje 6 spotkań, a każde z nich trwa 90 minut i składa się na nie: wykład, zajęcia praktyczne oraz dyskusja w formie seminaryjnej. W każdym semestrze w zajęciach bierze udział około 500 gimnazjalistów w całej Polsce. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów Fundacji. W realizacji zajęć warsztatowych pomagają studenci kierunków ekonomicznych oraz psychologii. Więcej informacji: www.gimversity.pl.

Na zakończenie, 25 maja, odbędzie się Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej.

Julia Poświatowska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie