Szkoły wyższe

Management of Transport, Shipping, Logistics – nowa anglojęzyczna specjalność w WSPiA

Opublikowano: 2017-02-15

forum akademickie

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa rozpoczyna kształcenie specjalistów na potrzeby jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż usług. W kwietniu 2017 uczelnia uruchamia anglojęzyczną specjalność Management of Transport, Shipping, Logistics. Skorzystają z niej studenci studiów II stopnia na kierunku „administracja”. Nowa specjalność uruchomiona zostanie dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektu pod nazwą „Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką – Twój patent na sukces w warunkach konkurencyjności” to prawie 1 mln 200 tys. zł. Pieniądze pochodzą z programu „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach konkursu zgłoszonych zostało 177 wniosków z całej Polski. Dofinansowanie otrzymały tylko 62 uczelnie, w tym WSPiA jako jedna z dwóch uczelni w regionie.

W ramach projektu WSPiA uruchomi anglojęzyczne studia na specjalności Management of Transport, Shipping, Logistics (zarządzanie transportem – spedycją – logistyką). Jest to unikatowa specjalność, która kształci specjalistów na potrzeby jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż usługowych. Absolwenci ZTSL będą potencjalnymi pracownikami m.in. firm transportowych, spedycyjnych oraz u operatorów usług logistycznych.

– Z ogólnopolskich badań wynika, że niedobór pracowników w sektorze logistyki i spedycji sięga ok 20%. Wymagane jest od nich odpowiednie wykształcenie, posiadanie określonych kompetencji potwierdzonych certyfikatami. Ze względu na globalny charakter świadczonych usług w tej branży niezbędnym elementem zatrudnienia jest także znajomość języków obcych, głównie angielskiego. Z klasyfikacji zawodów i specjalności jednoznacznie wynika, że logistyka jest deficytowym sektorem naszego rynku pracy. Stąd pomysł na uruchomienie nowej specjalności, dającej możliwość znalezienia pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą – tłumaczy Przemysław Pawlak, rzecznik prasowy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Na specjalność Management of Transport, Shipping, Logistics w pierwszym roku przyjętych zostanie 100 studentów (Polaków i obcokrajowców) stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku administracja. Zajęcia w języku angielskim prowadzą wybitni specjaliści i praktycy z zakresu logistyki i transportu, m.in. prof. Wiesław Czyżowicz, przewodniczący Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, przedstawiciel Polski w World Customs Organization, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz szef Polskiej Służby Celnej, dr hab. Jarosław Pytka, ekspert z zakresu otoczenia portów lotniczych i rozwiązań telekomunikacyjnych, informatycznych i informatycznych oraz mgr Marek Kachaniak, dyrektor Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, współautor strategii rozwoju lotnictwa w Polsce.

Kadrę stanowić będą także wykładowcy z zagranicy, m.in.: prof. dr Frank Altemoller, profesor międzynarodowego, europejskiego i niemieckiego prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Harz w Niemczech, prof. Santiago Ibanez Marsilla, profesor w Klinice Finansów Publicznych, Prawa i Opodatkowania Uniwersytetu w Walencji oraz dr Dana Sramkowa z Katedry Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

W ramach projektu WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, oprócz przygotowania i realizacji międzynarodowych programów studiów na specjalności zarządzanie transportem – spedycją – logistyką, zorganizuje także międzynarodową szkołę letnią dla studentów z zagranicy. – Podczas letnich warsztatów studenci uczestniczyć będą w intensywnym kursie języka polskiego. Zaproponujemy im także udział w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Rzeszowie oraz wyjazdy studyjne prezentujące polskie obyczaje i najważniejsze historyczne i kulturalne miejsca w Polsce – mówi Przemysław Pawlak.

Źródło: WSPiA – RSA


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie