Życie akademickie

Marek Kozak, student UwB, wygrał ministerialny konkurs na pracę dotyczącą policji

Opublikowano: 2017-11-08

forum akademickie

Praca licencjacka Marka Kozaka, studenta historii na Uniwersytecie w Białymstoku, została najwyżej oceniona w konkursie na najlepszą pracę dyplomową lub rozprawę doktorską na temat polskiej Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego. Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Marek Kozak jest obecnie studentem I roku studiów II stopnia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Pracę licencjacką, napisaną pod kierunkiem dr. Tomasza Wesołowskiego, obronił w lipcu br. Jej tytuł to Rola Policji Państwowej województwa białostockiego w przygotowaniach do wojny w 1939 r. Pierwszy rozdział opisuje współpracę Policji Państwowej z Ligą Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w kontekście zbliżającej się wojny. Pracę zamyka rozdział o tragicznych losach funkcjonariuszy i ich rodzin we wrześniu 1939 r.

Jak mówi laureat ministerialnego konkursu, na taki temat zdecydował się z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że historia II RP szczególnie go interesuje, zwłaszcza w kontekście regionalnym. Po drugie – tematyka ta nie została do tej pory zbyt szeroko opracowana. Wreszcie – okazało się, że w Archiwum Państwowym oraz w regionalnej prasie przedwojennej jest sporo źródeł, na których mógł się oprzeć.

Prace uczestników konkursu oceniało 5-osobowe jury. Byli wśród nich przedstawiciele uczelni policyjnych, cywilnych oraz funkcjonariusze komendy głównej i wojewódzkiej. Podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się 7 listopada 2017 w Warszawie, laureatom gratulowali minister Mariusz Błaszczak oraz nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji.

Więcej o konkursie i jego wynikach: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16696,Minister-Mariusz-Blaszczak-Etos-sluzby-musi-byc-czyms-oczywistym.html

Oprac. na podstawie www.mswia.gov.pl

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie