Instytuty naukowe

Mateusz Damrat dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego

Opublikowano: 2019-10-09

forum akademickie
Źródło: MŚ

Mateusz Damrat, od 2014 roku zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym, został dyrektorem tej placówki. Akt powołania otrzymał z rąk ministra środowiska Henryka Kowalczyka.

Mateusz Damrat ukończył studia magisterskie w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł inżyniera  górnictwa i geologii uzyskał na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej, a stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim przy współpracy z Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie. W latach 2011–2014 uczestniczył w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Academy of Finland.

Od 2014 roku jest zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym. W Oddziale Geologii Morza w Gdańsku realizował liczne zadania Państwowej Służby Geologicznej oraz kierował projektami naukowymi i komercyjnymi. W 2016 roku był laureatem Stypendium im. Krzysztofa Beresa Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Z ramienia PIG-PIB uczestniczył w realizacji geologicznej części projektu EMODnet, sesji sprawozdawczej The Marine Geology Expert Group (MGEG) przy EuroGeoSurveys oraz w pracach grupy roboczej WGEXT przy Międzynarodowej Radzie Badań Morza (ICES). Jest też wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Minister środowiska powołał również dwóch zastępców dyrektora PIG-PIB. Nominacje otrzymali: Piotr Szrek (na stanowisko zastępcy dyrektora ds. badań i rozwoju) i Zofia Zaruska (na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw administracyjno-ekonomicznych).

Państwowy Instytut Geologiczny to państwowa jednostka badawczo-rozwojowa pod nadzorem Ministerstwa Środowiska. PIG prowadzi badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska, wypełnia również zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.

źródło: MŚ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie