Instytuty naukowe

Medal Dooge’a dla Profesora Zbigniewa Kundzewicza

Opublikowano: 21.09.2017

forum akademickie
Prof. Zbigniew Kundzewicz Źródło: www.zsl.ibles.pl/

Profesor Zbigniew Kundzewicz, kierownik Zakładu Klimatu i Zasobów Ziemi Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, otrzymał Medal Dooge’a, Międzynarodową Nagrodę Hydrologicznej IAHS/UNESCO/WMO za rok 2017.

To najwyższe na świecie wyróżnienie w dziedzinie nauk hydrologicznych, przyznawane corocznie jednej osobie decyzją Kapituły Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej IAHS/UNESCO/WMO. Medal Dooge’a nagradza fundamentalny wkład do hydrologii. W laudacji uzasadniającej przyznanie tego wyróżnienia napisano m.in.: „za wybitny wkład do poprawy zrozumienia zdarzeń powodziowych oraz wpływu klimatu na zasoby wodne, a także za przywództwo w międzynarodowej wspólnocie hydrologów”.

Prof. Kundzewicz brał udział w wielu międzynarodowych projektach dotyczących kształtowania środowiska, zjawisk ekstremalnych, hydrologii, klimatologii i zrównoważonego rozwoju. Był stypendystą Humboldta (1978-1980) na Uniwersytecie w Karlsruhe (Niemcy), pracownikiem naukowym w Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w Genewie (1993–1996). Od 2001 jest związany z Poczdamskim Instytutem Badań nad Skutkami Klimatu (PIK). W latach 2007-11 był członkiem grupy doradzającej Komisji Europejskiej w sprawie 7. Programu Ramowego w dziedzinie badań dotyczących środowiska. Był członkiem komitetów PAN: Gospodarki Wodnej, Zmian Globalnych; Komitetu ds. Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (IUGG), a także przewodniczącym komitetów PAN – Badań nad Zagrożeniami oraz Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą. Był przewodniczącym Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Ekohydrologii PAN i UNESCO. Opublikował 405 prac naukowych. Jego publikacje ujęte w bazie Według Web of Science zebrały 2580 cytowań.

Prof. James Dooge (1922-2010), którego upamiętnia medal, był członkiem zagranicznym PAN, wielokrotnie odwiedzał Polskę, współpracował z polskimi naukowcami i to jemu w dużej mierze Polska zawdzięcza rozwój nauk hydrologicznych. Prof. Kundzewicz opublikował z prof. Dooge’em kilka wspólnych prac w latach 80.

Nagrodę – srebrny medal – wręczono podczas Naukowego Zgromadzenia Międzynarodowej Asocjacji Nauk Hydrologicznych (International Association of Hydrological Sciences – IAHS) w Port Elizabeth (RPA) w lipcu. W historii Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej drugi raz jej laureatem zostaje Polak. W 1990 roku otrzymała ją prof. Zdzisław Kaczmarek.

JK

(źródło: IŚRiL PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie