Nagrody

Medal Homini Vere Academico dla prof. Andrzeja J. Szwarca

Opublikowano: 2019-05-27

forum akademickie
Fot. Adrian Wykrota

Prof. Andrzej J. Szwarc z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał medal Homini Vere Academico.

Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu”.

– Z pewnością nikt nie ma wątpliwości, że prof. Andrzej Szwarc w pełni zasługuje na miano prawdziwego człowieka Uniwersytetu – powiedział rektor uczelni, prof. Andrzej Lesicki, podczas uroczystości wręczenia medalu, która odbyła się 24 maja.

Rektor dodał także, że myśli, słowa i czyny prof. Szwarca zawsze zwrócone były w kierunku uczelni, a medal jest podziękowaniem za ofiarną pracę dla dobra Uniwersytetu. Laureat jest naukowcem z Wydziału Prawa i Administracji UAM. Jego szerokie zainteresowania naukowe, skupiające się na polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym, prawie sportowym oraz prawnych problemach HIV i AIDS, zaowocowały wielokierunkowymi badaniami oraz szeregiem publikacji krajowych i zagranicznych. Prof. Szwarc uczestniczył w pracach wielu gremiów naukowych i zawodowych, m.in. Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk czy Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, którego jest prezesem (od 1990 roku). Szczególne zasługi ma także we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie prowadzi wykłady i seminaria w ramach polsko-niemieckich studiów prawniczych.

Prof. Szwarc był stypendystą zagranicznych fundacji i instytucji naukowych, między innymi: Fundacji Aleksandra von Humboldta, Max-Planck-Gesellschaft, Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz Friedrich-Ebert-Stiftung. Był profesorem gościnnym niemieckich uniwersytetów: Freie Universität Berlin, Ruhr-Universität Bochum i Universität Bayreuth. Posiada bogaty dorobek naukowy, łącznie 416 opracowań (z czego 61 w językach obcych), w tym:

9 książek, 41 książek, których był redaktorem względnie współredaktorem, 192 artykułów i opracowań w pracach zbiorowych, 86 innych publikacji oraz 88 opracowań niepublikowanych.

– Ten medal to dla mnie wielkie wyróżnienie – podziękował zebranym prof. Andrzej Szwarc, podkreślając, że szczególne znaczenie ma dla niego fakt, że odbiera medal w roku obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji UAM. Zbiega to się także z jego osobistym jubileuszem. Urodził się w 1939 roku i – jak mówił – przez 63 lata swoich związków z UAM uczestniczył w wielu doniosłych wydarzeniach dotyczących uczelni.

Agnieszka Książkiewicz, źródło: UAM


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie