Życie akademickie

Medal im. prof. Stanisława Fryzego dla naukowca PB

Opublikowano: 2020-01-28

forum akademickie
Źródło: www.pb.edu.pl

Prof. Joanicjusz Nazarko z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej został odznaczony medalem im. prof. Stanisława Fryzego w uznaniu wybitnych rezultatów pracy w dziedzinie elektryki. Decyzję o uhonorowaniu podjął Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Joanicjusz Nazarko jest profesorem nauk technicznych i ekonomicznych. Jego osiągnięcia w dziedzinie elektryki obejmują m.in. opracowanie podstaw teoretycznych statycznej i dynamicznej estymacji stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych. Jest współautorem podręcznika akademickiego „Elektroenergetyczne układy przesyłowe” oraz licznych artykułów z zakresu elektroenergetyki opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. To ceniony wychowawca wielu inżynierów elektryków oraz promotor sześciu doktoratów związanych z elektroenergetyką. Jest też wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a obecnie zasiada w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 2001 roku pracuje na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Patron medalu, profesor Stanisław Fryze (1885–1964), był uczonym o wielkim talencie wdrażania osiągnięć elektrotechniki teoretycznej do praktyki inżynierskiej. Cieszył się międzynarodowym uznaniem jako współtwórca podstaw elektrotechniki teoretycznej. Został zapamiętany jako znakomity pedagog i popularyzator wiedzy o elektryczności. Był wychowawcą wielu pokoleń inżynierów jako profesor Politechniki Lwowskiej (1925–1939) i Politechniki Śląskiej (1946–1964). W okresie wojny pracował w Ukraińskim Lwowskim Instytucie Politechnicznym. Więziony w obozie pracy NKWD. Profesor Stanisław Fryze był człowiekiem ceniącym w nauce i w życiu prawdę, patriotyzm, nieuleganie przemijającym modom i koniunkturom. Był aktywnym i cenionym działaczem SEP.

źródło: PB


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie