Badania

Membrany oparte na nanomateriałach

Opublikowano: 2019-01-07

forum akademickie

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opracowali sposób otrzymywania specjalnych membran z tlenku grafenu (lub jego pochodnych) i celulozy, dzięki którym będzie można usuwać śladowe ilości metali ciężkich z roztworu wodnego, a także – przy udziale metod spektroskopowych – oznaczać jony metali ciężkich zanieczyszczających m.in. wodę lub glebę. Wynalazek został objęty ochroną patentową.

Dzięki zastosowanej metodzie membrany charakteryzuje wysoka zawartość tlenku grafenu w stosunku do celulozy, co przyczynia się do zwiększenia pojemności adsorpcyjnej materiału. W związku z tym może on służyć do usuwania większych ilości jonów metali ciężkich z roztworu wodnego, takich jak: kadm, ołów czy kobalt. Znane dotychczas rozwiązania opierały się na wykorzystaniu grafenu. Otrzymane w ten sposób materiały wykazywały jednak o wiele mniejsze właściwości adsorpcyjne w odniesieniu do jonów metali ciężkich. Ponadto do ich produkcji potrzebne były związki toksyczne, co znacznie komplikowało sposób ich otrzymywania. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu produkcja membran z tlenku grafenu lub jego pochodnych i celulozy jest przede wszystkim mniej skomplikowana i czaso- oraz kosztochłonna, a także, co najistotniejsze, pozwala uzyskać jednorodne materiały o dobrych właściwościach adsorpcyjnych. Są one trwałe i stabilne nie tylko w kwaśnym i obojętnym środowisku, lecz również w środowisku zasadowym, co do tej pory było niezwykle trudne do osiągnięcia. Mogą być też wielokrotnie regenerowane. Takie właściwości zwiększają możliwości ich zastosowania, na przykład w chemii analitycznej – w technikach spektroskopowych do oznaczania czy też zatężania nawet śladowych ilości jonów metali ciężkich.

Autorami sposobu otrzymywania membran z tlenku grafenu lub jego pochodnych i celulozy są kierownik Pracowni Analitycznych Metod Spektroskopowych prof. dr hab. Rafał Sitko oraz doktorant z Instytutu Chemii UŚ mgr Marcin Musielak.

Źródło: UŚ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie