Sprawy nauki

Michał Szaniawski prezesem PAK

Opublikowano: 2019-10-03

forum akademickie
Źródło: PAK

Michał Szaniawski został nowym prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej. Zastąpił na tym stanowisku dr. hab. Grzegorza Bronę, który w marcu złożył rezygnację.

Michał Szaniawski jest absolwentem Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył specjalistyczne kursy na International Space University w Strasburgu oraz Wirtschaftsuniversität w Wiedniu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego. W ostatnich latach był Wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu oraz doradcą Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. W tym czasie odpowiadał m.in. za stworzenie Programu Wsparcia Sektora Technologii Kosmicznych w Polsce oraz za negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Inicjatywy Unii Europejskiej dotyczącej Ram Wsparcia Obserwacji i Śledzenia Obiektów Kosmicznych (EU SST). Od listopada 2018 roku jest członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, a od kwietnia 2019 r. pełnił obowiązki prezesa Agencji, po tym jak rezygnację z tej funkcji złożył dr hab. Grzegorz Brona.

PAK wspiera rozwój polskiego przemysłu kosmicznego. To m.in. użytkowanie przestrzeni kosmicznej, rozwój technik kosmicznych, w tym inżynierii satelitarnej, a także badania i wykorzystywanie ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa i naukowych. Najważniejsze zadania Polskiej Agencji Kosmicznej to:

  • inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej;
  • reprezentowanie polski na arenie międzynarodowej,
  • przygotowywanie analiz i raportów z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz ich wykorzystywania w różnych sektorach gospodarki, a także w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa;
  • prowadzenie rejestru obiektów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej;
  • podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;
  • wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w tym dotyczących: satelitarnej obserwacji powierzchni Ziemi, obserwacji przestrzeni kosmicznej, nawigacji i łączności satelitarnej;
  • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej.

źródło: MPiT


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie