Szkoły wyższe

Międzynarodowa wspólnota

Opublikowano: 2019-03-15

forum akademickie
Źródło: PWSZ w Pile

Jako kolejna uczelnia w naszym kraju Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile przystąpiła do instytucji, która wspiera środowisko akademickie i jego inicjatywy, czyli do Santander Universidades. Stosowne porozumienie podpisane zostało przez dr. hab. Donata Mierzejewskiego, prof. PWSZ, rektora PWSZ w Pile oraz Wojciecha Leśniewskiego, dyrektora Biura Santander Universidades.

Dzięki parafowanej umowie zarówno studenci jak i doktoranci, pracownicy oraz absolwenci pilskiej uczelni skorzystać będą mogli z konkretnego wparcia, obejmującego m.in. uczestnictwo w programach staży, praktyk czy stypendiów. Sama PWSZ zyska ponadto możliwość wzmocnienia swojej płaszczyzny mobilności międzynarodowej, a to dzięki partycypacji w Programach Globalnych Santander Universidades, których istotą jest przecież wymiana internacjonalistyczna wszystkich uczestników rzeczonej inicjatywy.

Bilateralna umowa zagwarantuje także sposobność rozwoju kontaktów naukowych pomiędzy PWSZ w Pile a ośrodkami akademickimi w tych krajach, w których istnieje Santander Universidades.

az

(źródło: pwsz.pila.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie