Badania

Międzynarodowy zespół z udziałem Polaków rozszyfrował strukturę atomową białka Elp3

Opublikowano: 2019-03-05

forum akademickie
Dr Ting-Yu Lin oraz dr Sebastian Glatt, fot. arch. prywatne

Międzynarodowy zespół naukowców z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego rozszyfrował strukturę atomową jednego z kluczowych komórkowych „ochroniarzy” – białka Elp3. Cząsteczka ta odpowiada za poprawną produkcję wszystkich innych białek komórkowych, przeciwdziałając tym samym chorobom neurodegeneracyjnym.

O wynikach badań krakowskich uczonych donosi „Nature Communications”. Opublikowana w czasopiśmie praca poświęcona jest trójwymiarowym strukturom występującego w różnych organizmach białka Elp3. Autorzy dowodzą w niej, że jego kształt oraz rola pozostaje identyczna nawet w przypadku bardzo odlegle powiązanych ze sobą organizmów, a także rzucają światło na mechanizmy odpowiadające za pełnioną przez nie funkcję. Poznanie struktury białka Elp3 pozwoli naukowcom odpowiedzieć na pytanie, jak dokładnie ono działa, w jaki sposób wpływają na nie mutacje oraz czy jego aktywność da się zablokować.

– Ponieważ mutacje zachodzące w białku Elp3 powiązane są z ciężkimi schorzeniami takimi jak rak czy choroby neurodegeneracyjne, odpowiedzenie na te pytania jest kwestią absolutnie kluczową – mówi dr Ting-Yu Lin, liderka badań i kierownik projektu w programie HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dodaje, że zrozumienie budowy białek umożliwi poznanie przyczyn chorób na poziomie molekularnym, a w konsekwencji na opracowanie skuteczniejszych technik diagnostycznych i metod leczenia.

Projekt od samego początku realizowany był w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Międzynarodowa grupa badawcza złożona z uczonych z Tajwanu, Francji, Austrii i Polski pracowała w ramach Laboratorium Maxa Plancka kierowanego przez dr. Sebastiana Glatta. Badanie zostało sfinansowane z funduszy pozyskanych z programu HOMING oraz grantu OPUS Narodowego Centrum Nauki.

Rozpoznanie struktury białka Elp3 możliwe było dzięki wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę laboratoriom Structural Biology Core Facility. Jednostka ta, utworzona dzięki grantowi TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zapewnia wsparcie wewnętrznym oraz zewnętrznym zespołom prowadzącym badania z dziedziny krystalografii oraz kriomikroskopii elektronowej na najwyższym światowym poziomie.

Źródło: FNP


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie