Szkoły wyższe

Milionowa dotacja na studia dualne w Kaliszu

Opublikowano: 14.08.2018

forum akademickie

Milion złotych unijnej dotacji otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na uruchomienie studiów dualnych. Dzięki tym środkom studenci będą się kształcić i pracować w swoim zawodzie, otrzymując za to wynagrodzenie.

Studia dualne to innowacyjna forma studiowania, polegająca na studiowaniu i uczestnictwie w płatnym stażu w lokalnych przedsiębiorstwach.

– Projekt jest skierowany do studentów, którzy rozpoczną naukę w kaliskiej PWSZ w roku akademickim 2018/2019 na kierunku mechanika i budowa maszyn – mówi Artur Kijewski, pełnomocnik rektora ds. studiów dualnych i współpracy z gospodarką.

Jak dodaje, na pierwszym roku studenci będą brali udział w zajęciach dydaktycznych, ale już na drugim – dla tych, którzy wyrażą wolę podjęcia kształcenia w systemie dualnym – harmonogram zajęć zostanie zmieniony. Jeden tydzień studenci poświęcać będą na naukę, by w kolejnym pracować. Stypendium stażowe, które otrzymają, wyniesie połowę minimalnego wynagrodzenia. Przed rozpoczęciem stażu każdy kandydat weźmie udział w specjalnie przygotowanych wizytach studyjnych, w trakcie których zapozna się z poszczególnymi przedsiębiorstwami oraz wytwarzanymi przez nie produktami. Na mocy trójstronnych porozumień studenci będą otrzymywali wynagrodzenie, a pozyskane przez uczelnię środki pozwolą na pokrycie m.in. kosztów ich ubezpieczenia oraz dojazdów do zakładów pracy. Możliwość uczestniczenia w tego typu formule kształcenia otrzyma w pierwszym okresie 30 studentów.

Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie wyraziło już kilkanaście firm różnych branż z Kalisza, Ostrowa, Ostrzeszowa, Pleszewa i okolicznych miejscowości.

Cieszę się, że przedsiębiorcy z regionu są zainteresowani takim rodzajem kształcenia i tym, by nasi studenci nabywali praktyczne umiejętności w ich zakładach. Studia dualne mają być odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy – twierdzi rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.

Obecnie mamy doskonale zorganizowaną współpracę z firmami klastra lotniczego i liczymy na podobną z klastrem spożywczym – dodaje Kijewski.

Studia dualne są dziewiątym aktualnie realizowanym przez uczelnię projektem unijnym. Jego wartość to ponad 997 tys. zł.

MK

(Źródło: PWSZ w Kaliszu)

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie