Szkoły wyższe

Młodzi w dialogu na temat tożsamości transregionalnej Balticness

Opublikowano: 2020-07-29

forum akademickie

Włączenie młodych mieszkańców regionu bałtyckiego w dialog na temat tożsamości transregionalnej to główny cel projektu realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, na którego czele stoi Uniwersytet Gdański. Zaplanowano zajęcia w szkołach letnich oraz warsztatach angażujących.

Projekt „Young People Network for Balticness (YoPeNET)” uzyskał dofinansowanie Rady Państw Morza Bałtyckiego w ramach konkursu Project Support Facility. Wychodzi on naprzeciw formułowanemu przez Radę Państw Morza Bałtyckiego i innych interesariuszy regionalnych zapotrzebowaniu na włączenie młodego pokolenia mieszkańców regionu bałtyckiego w dialog na temat tożsamości transregionalnej, określanej jako Balticness. Przyznane środki w wysokości 65 tys. euro, w tym ponad 32 tys. euro dla UG, przeznaczone są na działania edukacyjne lub kulturalne na rzecz młodych ludzi w wieku 15–30 lat poprzez umożliwienie im wspólnego uczenia się i dialogu. Uczniowie szkół średnich i wyższych będą brali udział w szkołach letnich i warsztatach angażujących partnerów projektu: Europejskie Centrum Solidarności (Polska), Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy), Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Rosja), Białoruski Uniwersytet Państwowy (Białoruś), Copenhagen Business School (Dania), Uniwersytet Södertörn (Szwecja), Fundacja Zatoka (Polska).

Celem konsorcjum jest stworzenie trwałej sieci dialogu pomiędzy partnerami w celu wypracowania wspólnych treści dla przedmiotów oraz modułów kształcenia dotyczących tożsamości transregionalnej, w tym pamięci kulturowej, kultury materialnej i przestrzeni symbolicznej regionu bałtyckiego. Poprzez zaangażowanie partnerów zarówno ze Skandynawii, jak też z Niemiec, Białorusi i Rosji, nawiązane zostaną kontakty i zintensyfikowany dialog młodzieży z tych krajów. W zaplanowanych dwóch szkołach letnich w Gdańsku i Kaliningradzie oraz w warsztatach i spotkaniach projektowych udział wezmą nie tylko studenci i doktoranci – co było już przedmiotem działań lidera projektu we współpracy z Uniwersytetem Södertörn w Szwecji – ale również młodzież licealna, kształcąca się w liceach uniwersyteckich w poszczególnych krajach.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Kazimierz Musiał, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Po stronie polskiej będzie on realizowany na Wydziale Filologicznym UG w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki.

źródło: UG


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie