Konferencje

Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich

Opublikowano: 2019-11-05

forum akademickie

W dniach 15–17  listopada w Centrum Wodnym na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich”. To już XI edycja jednego z największych w kraju wydarzeń poruszających zagadnienia kształcenia przyszłych kadr akademickich.

Konferencję organizują wspólnie Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Warszawskie Porozumienie Doktorantów. Pierwszego dnia zaplanowano panel dyskusyjny dotyczący roli samorządu doktorantów w dostosowywaniu uczelni do przepisów Ustawy 2.0. Analizie poddane zostanie zaangażowanie poszczególnych samorządów doktoranckich w tworzenie nowych aktów prawnych regulujących sytuację uczelni i jednostek naukowych. W panelu wezmą udział przedstawiciele doktorantów oraz porozumień branżowych.

W sobotę odbędzie się z kolei forum plenarne Polak potrafi! – Szkoły Doktorskie w Polsce. Organizatorzy zaprosili do udziału przedstawicieli szkół doktorskich z najbardziej rozpoznawalnych uczelni w Polsce reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe, którzy przedstawią podstawowe i nieszablonowe rozwiązania zaaplikowane w nowych jednostkach organizacyjnych kształcących przyszłych doktorów.

Przewidziano również trzy panele dyskusyjne:

  • 8 PRK – rozszyfrowana (o rozwiązaniach przyjętych przez polskie jednostki naukowe w zakresie potwierdzania efektów uczenia się na poziomie 8 PRK);
  • Jakość – czy rzeczywiście? (o wymaganiach, jakie jednostki naukowe stawiają promotorom i kadrze, która bierze udział w kształceniu doktorantów w szkołach doktorskich);
  • Efekty, efekty, efekty – czy już teraz można się ich spodziewać? (o efektywności kształcenia).

Ostatniego dnia konferencji odbędzie się część szkoleniowa konferencji. Wydarzeniu towarzyszyć będzie piątkowa gala konkursów PRODOK i PROPAN, podczas której ogłoszone zostaną wyniki na najbardziej PROdoktoranckie: uczelnię oraz instytut PAN. Udział w konferencji jest odpłatny. Rejestracja trwa do wyczerpania miejsc. Więcej szczegółów na stronie internetowej: mfsd.krd.edu.pl.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie