Szkoły wyższe

Na Śląsku będą współpracować z GIODO

Opublikowano: 15.03.2018

forum akademickie

Umowę o współpracy na czas nieokreślony zawarła Politechnika Śląska z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Porozumienie parafowane zostało przez prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, rektora Politechniki Śląskiej i Mirosława Sanka, zastępcę generalnego inspektora ochrony danych osobowych.

W ramach dwustronnej współpracy instytucje podejmą działania na płaszczyźnie naukowo-badawczej i edukacyjnej, a także promocyjnej, wydawniczej oraz organizacyjnej. Oba podmioty przewidują podjęcie zespołowych czynności aranżujących różnego rodzaju seminaria, wykłady, konferencje i szkolenia. W ramach współpracy planowane jest ponadto umożliwienie śląskim studentom odbycia praktyk czy rozpoczęcia studiów podyplomowych związanych z tematyką z obszaru ochrony danych osobowych.

Podpisana umowa stanowi ponadto wstęp do inicjatywy skutkującej powstaniem prac naukowych i badawczych obejmujących tematykę, którą na co dzień zajmuje się GIODO. Dzięki sygnowanemu porozumieniu zintensyfikowaniu ulegną działania zwiększające dostęp do wiedzy obejmującej zagadnienia skutecznej ochrony prywatności i warunków bezpiecznego udzielania zgody na wykorzystywanie do różnych celów danych osobowych.

az

(źródło: polsl.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie