Szkoły wyższe

Na styku biznesu i nauki

Opublikowano: 2017-07-03

forum akademickie
Na zdjęciu: (od lewej) Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. i prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Fot. Maciej Fornal, Centrum Promocji UŁ

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Uniwersytet Łódzki rozpoczynają współpracę naukowo – badawczą oraz działalność dydaktyczną i rozwojową. Współdziałanie na styku nauki i dobrych praktyk to pewność skutecznego połączenia wiedzy i  gromadzonych latami doświadczeń.

Kolejny raz sektor biznesu wraz ze światem akademickim podjęły decyzję o transferze wiedzy, wymianie zdobywanych doświadczeń, a także wspólnym poszukiwaniu nowych rozwiązań korzystnych dla nauki i przemysłu, a w ślad za tym gospodarki i jej zrównoważonego rozwoju. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego odbyło się w dniu 30 czerwca w Warszawie.

Międzynarodowy koncern KGHM Polska Miedź oraz Uniwersytet Łódzki  już wkrótce zajmą się takimi dziedzinami wiedzy jak przekształcanie terenów zdegradowanych przez przemysł na powrót w tereny zielone czy analizą sytuacji w Azji ze szczególnym uwzględnieniem roli Chin w gospodarce Europy Środkowo-Wschodniej. KGHM to liczący się na scenie międzynarodowej eksporter do Chin, który odpowiada za ponad połowę wartości polskiego eksportu do Państwa Środka.

List intencyjny sygnowali Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz prof. dr hab. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Podpisane porozumienie pomiędzy uczelnią a spółką jest zapowiedzią powołania w przyszłości wspólnych zespołów badawczych, dedykowanych tematyce istotnej dla obu stron.

– Jest to dla KGHM przede wszystkim szansa pozyskania wiedzy, która jest w dyspozycji zasobów jednego z wiodących polskich uniwersytetów, Uniwersytetu Łódzkiego – mówi Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Uniwersytet Łódzki aspiruje do bycia uczelnią o charakterze badawczym, ale dydaktyka nadal odgrywa ogromne znaczenie. Istotna jest także współpraca uczelni z otoczeniem zewnętrznym, zwłaszcza liderami polskiego i zagranicznego biznesu. Wyraża się to chociażby w tworzeniu nowych kierunków studiów czy poszukiwaniu partnerów wśród przedsiębiorstw.

KGHM Polska Miedź będzie wykorzystywała nasz potencjał badawczy, zlecając naszym laboratoriom, katedrom, zespołom badawczym przygotowywanie określonych analiz i ekspertyz – mówi prof. dr hab. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Portfolio współpracy KGHM Polska Miedź S.A. z uczelniami wyższymi jest starannie dobierane, a wola współdziałania i aktywności w strefie akademickiej odgrywa szczególną rolę. Wiedza i doświadczenie załogi stanowią najcenniejszy kapitał globalnego dziś koncernu, gromadzony już od ponad 55 lat. KGHM współpracuje z osiemnastoma uczelniami wyższymi w Polsce, angażując się w prace badawczo – rozwojowe, a także działalność dydaktyczną. W efekcie realizowane są  przedsięwzięcia korzystne nie tylko z punktu widzenia ekonomii, innowacji, czy chociażby ekologii,  ale także  wartościowe dla społeczeństwa.

Tomasz Boruszczak


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie