Szkoły wyższe

Na UMCS uruchomiono Internetową Rejestrację Kandydatów na studia

Opublikowano: 2017-04-19

forum akademickie

14 kwietnia 2017 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uruchomił Internetową Rejestrację Kandydatów na studia (IRK), która potrwa do 7 lipca br.  Nieco wcześniej, bo do 23 czerwca zaplanowano rejestrację na kierunki studiów, na których wymagany jest egzamin wstępny przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną: kierunki studiów na Wydziale Artystycznym oraz logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym. Szczegółowy kalendarz rekrutacyjny: http://www.umcs.pl/pl/terminarz-rekrutacji-2016-2017,95.htm.

UMCS oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Koncepcja kształcenia na Wydziale Zamiejscowym w Puławach oparta jest na przygotowaniu dla rynku pracy specjalistów o wyróżniających się kwalifikacjach, z bogatą wiedzą praktyczną umożliwiającą zdobycie pracy w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, laboratoriach, ośrodkach badawczych oraz zakładach wykorzystujących najnowocześniejsze urządzenia technologiczne i aparaturę badawczą do prowadzenia procesów chemicznych. W Puławach uczelnia proponuje studia z zakresu: Chemii technicznej (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie, 4-letnie o profilu praktycznym), Fizjoterapii (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej), Administracji publicznej (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne), PR i Doradztwa medialnego (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) oraz Agrochemii (studia stacjonarne i niestacjonarne, 3,5-letnie inżynierskie, kierunek o profilu ściśle praktycznym – studia łączące wiedzę przyrodniczą z kompetencjami rolniczymi. Podejmując kształcenie na tym kierunku, student nauczy się rozumienia współczesnego świata w odniesieniu do zapotrzebowania na żywność i jej jakość oraz funkcjonowania rynku rolnego i polityki rolnej. Stanie się specjalistą swobodnie poruszającym się na styku chemii i nauk przyrodniczych).

Kandydaci na studia na UMCS mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Chętnych uniwersytet zaprasza także na studia podyplomowe (do wyboru jest ponad 100 kierunków) oraz na studia doktoranckie. Oferuje również kształcenie z językiem wykładowym angielskim. Na wszystkich kierunkach i poziomach studiów łącznie w UMCS kształci się ok. 21,5 tys. studentów. Wzrasta zainteresowanie naszą ofertą wśród studentów-cudzoziemców. Obecnie kształci się u nas 1600 obcokrajowców.

W tegorocznej rekrutacji uczelnia zaprasza także do aplikowania na nowe kierunki studiów:
Na Wydziale Humanistycznym: Technologie cyfrowe w animacji kultury – studia stacjonarne drugiego stopnia;
Na Wydziale Politologii: Produkcja medialna – studia stacjonarne drugiego stopnia; Studia Wschodnie – studia stacjonarne pierwszego stopnia;
Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki: Matematyka w finansach – studia stacjonarne pierwszego stopnia; Matematyka w finansach – studia stacjonarne drugiego stopnia.

Aneta Adamska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie