Szkoły wyższe

Na Uniwersytecie Jagiellońskim wyszkolą przyszłych ratowników górskich

Opublikowano: 2020-07-14

forum akademickie
Źródło: www.uj.edu.pl

Szkolenie lawinowe, baza ratownicza na wysokości, hipotermia i odmrożenia, ratownictwo jaskiniowe – to tylko część zagadnień, które będą poruszane na zajęciach nowego kierunku studiów prowadzonego przez Medyczne Centrum Szkolenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Rekrutacja już się rozpoczęła.

To jedyne w Polsce studia podyplomowe rozwijające tematykę ratownictwa górskiego i szkolące kadry medyczne w tym zakresie. Jak mówi ich kierownik, dr hab. Piotr Major z II Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM, program szostał opracowany zgodnie z rekomendacjami Międzynarodowego Komitetu Ratownictwa Alpejskiego, Federacji Związków Alpinistycznych oraz najnowszymi wytycznymi ITLS. Poziom nie będzie odbiegał od tego, który obowiązuje na podobnych kierunkach otwieranych na innych europejskich uniwersytetach.

W programie studiów pojawią się zagadnienia z zakresu problemów medycznych związanych z przebywaniem człowieka na dużych wysokościach, aspektów organizacji wypraw wysokogórskich oraz funkcjonowania człowieka w warunkach ekstremalnych, wytycznych w zakresie postępowania ratunkowego oraz opieki nad pacjentem urazowym w terenie górskim. Słucha zdobędą też wiedzę z obszaru orientacji w terenie górskim i ewakuacji poszkodowanego w trudnych warunkach terenowych, wielokierunkowego podejścia do specyfiki zagadnień związanych z zaawansowanym udzielaniem pierwszej pomocy oraz technikami transportu pacjentów w warunkach górskich, postępowania z pacjentem dotkniętym hipotermią przypadkową i pourazową oraz pomocą przedszpitalną i specjalistyczną w odmrożeniach.

Dwusemestralne studia będą się składały z kilku modułów:

  • medycyna wysokogórska (120 godzin dydaktycznych): medycyna wysokogórska, szkolenie lawinowe, baza ratownicza na wysokości, długotrwała opieka nad pacjentem w warunkach wysokogórskich;
  • ratownictwo, traumatologia i anestezjologia w terenie górskim (64 godziny dydaktyczne): algorytm ITLS – postępowanie z pacjentem urazowym, hipotermia i odmrożenia, anestezjologia w warunkach terenowych, traumatologia w terenie górskim;
  • nawigacja, meteorologia i ewakuacja poszkodowanych w górach (71 godzin dydaktycznych): ratownictwo i ewakuacja poszkodowanych w górach, podstawy meteorologii, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ratownictwo jaskiniowe;
  • medyczne aspekty uprawiania sportów górskich (40 godzin dydaktycznych): żywienie a wysiłek fizyczny, fizjologia sportu, fizjoterapia i rehabilitacja sportowców, medycyna podróży, psychologiczne aspekty wypraw górskich.

Nabyte podczas studiów umiejętności pozwolą absolwentom na zaplanowanie i prowadzenie akcji ratunkowych w górach oraz udzielenie specjalistycznych porad w zakresie prawidłowego przygotowania do uprawiania sportu w górach. Będą też przygotowany do samodzielnej pracy w medycznym zabezpieczaniu wypraw górskich.

Studia skierowane są do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz fizjoterapeutów.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie