Życie akademickie

Na Uniwersytecie Łódzkim otwarto Akademickie Centrum Wsparcia

Opublikowano: 2019-11-12

forum akademickie

Doraźna pomoc w sytuacjach kryzysowych, konsultacje psychologiczne, zajęcia w grupach czy strefa ciszy – to tylko część wsparcia, jakie mogą znaleźć w Akademickim Centrum Wsparcia studenci Uniwersytetu Łódzkiego. W przyszłości planowane jest rozszerzenie wsparcia również dla pracowników UŁ. 

W Uniwersytecie Łódzkim przez 10 lat działało Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień – struktura, której głównym zadaniem było wsparcie w procesie kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Długoletnie doświadczenie pracowników BONiPU pokazało jednak, że nie wszyscy studenci z orzeczoną niepełnosprawnością potrzebują pomocy w procesie studiowania, a jednocześnie jest wiele osób (nie tylko wśród studentów), które wsparcia potrzebują mimo, iż nie legitymują się formalną dokumentacją. Projekt został sfinansowany z funduszy UŁ.

– Do dyspozycji członków społeczności akademickiej UŁ jest m.in. sala szkoleniowa, pokoje terapeutyczne i strefa relaksu. Ja osobiście żywię nadzieję, że będzie to miejsce, w którym będziemy mogli nie tylko rozwiązywać problemy i pokonywać trudności, ale też usiąść, spotkać się, porozmawiać… albo wspólnie pomilczeć – mówi dr Anna Gutowska, kierowniczka ACW UŁ.

Zakres proponowanych działań obejmuje między innymi: indywidualne konsultacje psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne; interwencję w sytuacjach kryzysowych (wymagających szybkiego udzielenia pomocy); szkolenia dla kadry uczelni oraz studentów i doktorantów w zakresie aktualnych potrzeb, wsparcie studenta I roku w procesie studiowania; edukację w zakresie higieny psychicznej i psychoprofilaktyki (zdrowy styl życia, radzenie sobie ze stresem, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, efektywny wypoczynek, zarządzanie czasem wolnym); propagowanie inicjatywy student-asystent osoby z niepełnosprawnością (szkolenia, koordynacja); działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień.

Centrum mieści się na Lumumbowie (naprzeciwko Wydziału Filologicznego UŁ).

źródło: UŁ

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie