Szkoły wyższe

Na UP we Wrocławiu będzie druga tura

Opublikowano: 2020-06-17

forum akademickie

Brakiem rozstrzygnięcia zakończyła się I tura wyborów rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. „Dogrywkę” zaplanowano na piątek 19 czerwca.

W wyborach startuje dwóch kandydatów. Nie ma wśród nich obecnego rektora, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Trziszki, który kieruje uczelnią dopiero pierwszą kadencję, ale z ubiegania się o reelekcję wyklucza go ustawowy limit wieku (rocznik 1948). W głosowaniu, które przeprowadzono we wtorek, 16 czerwca, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w systemie Głosuj24, wzięło udział 198 z 200 uprawnionych elektorów. Żaden z dwójki pretendentów nie zdobył jednak wymaganej bezwzględnej większości głosów. Najbliżej tego był prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, który otrzymał 97 głosów, co stanowi 49%. Na jego kontrkandydata, prof. dr. hab. Krzysztofa Kubiaka – dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, zagłosowało 95 elektorów, czyli 48%. Sześć osób wstrzymało się od głosu. W tej sytuacji zarządzono drugą turę, która odbędzie się w najbliższy piątek 19 czerwca.

Prof. Jarosław Bosy pracuje w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr. Jest ekspertem w zakresie geodezji satelitarnej, a w szczególności integracji obserwacji satelitarnych i naziemnych wykorzystywanych do monitorowania Ziemi wraz z atmosferą w ramach Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego. Ukończył studia geodezyjne na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nominację profesorską odebrał w 2014 roku. Jest autorem lub współautorem blisko 200 prac naukowych. Zasiada w Państwowej Radzie Geodezyjnej i Kartograficznej. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Krzysztof Kubiak ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu . Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 350 pozycji. Jest współautorem 3 książek i autorem 1 monografii. Specjalizuje się w zakresie chorób psów i kotów, szczególnie w dziedzinie gastroenterologii oraz diagnostyki endoskopowej chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego i układu moczowego tych zwierząt. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: diagnostyki endoskopowej chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego oraz układu moczowego psów i kotów; etiopatogenezy, rozpoznawania i leczenia wrzodów żołądka u psów; występowania w błonie śluzowej żołądka psów i kotów drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter i ich udziału w patogenezie chorób tego narządu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie