Nagrody

Nagroda im. Kotarbińskiego 2019 dla „Okrutnego teatru samospaleń…”

Opublikowano: 2019-11-25

forum akademickie
Fot. Maciej Andrzejewski

Decyzją Kapituły Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego najlepszą w Polsce książką z zakresu nauk humanistycznych został „Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej” autorstwa prof. Grzegorza Ziółkowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat V edycji konkursu otrzymał 50 tys. złotych na dalsze badania naukowe.

Zwycięskie dzieło „jest prawdziwie interdyscyplinarne (…). Autor wykazał się w nim dogłębną znajomością perspektywy religijnej, historycznej, socjologicznej, psychologicznej, filozoficznej i kulturoznawczej. Monografia oparta jest nie tylko na obszernej i często przywoływanej przez autora literaturze, ale także na własnych badaniach. Wszystkie przywoływane opinie i cytaty są rzetelnie udokumentowane. Autor wielokrotnie odnosi się też krytycznie do zastanych opinii, zawsze rzetelnie swą krytykę uzasadniając” – uzasadnił ks. prof. Andrzej Szostek.

– Pomysł, by tego typu nagroda funkcjonowała na Uniwersytecie Łódzkim, uważam za znakomity. Nie tylko dlatego, że nobilituje humanistykę, ale przede wszystkim ukazuje jej znaczenie, a to wspomaga humanistów, jeśli chodzi o widoczność w sferze publicznej. Cieszę się również z tego, że mogłem poznać wspaniałe osoby – pozostałych nominowanych, bo o to również chodzi w tej nagrodzie, byśmy budowali mosty. Humaniści nie mogą być letni, nie mogą wybierać prostych ścieżek, humaniści muszą być osobami z pasją i to pojmowaną dwojako – jako żar poznawczy, w sensie poszukiwań i nieodpuszczania oraz jako rodzaj męki – nie możemy pozwolić sobie na nierzetelność, na pójście na skróty – powiedział prof. Grzegorz Ziółkowski. Do V edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę książek – aż 76. Oprócz zwycięzcy o nagrodę walczyły:

  • „Herbert. Biografia” (Tom I „Niepokój”; Tom II „Pan Cogito”) Andrzeja Franaszka, wydana przez Wydawnictwo ZNAK, zgłoszona przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej,
  • „Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej” Magdaleny Matysek-Imielińskiej, wydana przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana i Uniwersytet Wrocławski, zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,
  • „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)” Joanny Lisek, wydana przez Fundację Pogranicze, zgłoszona przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  • „Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII” Zuzanny Zbróg i Piotra Zbróga, wydana przez TAiWPN Universitas, zgłoszona przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Nagroda im. Pierwszego Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych została ustanowiona, by wspierać i promować pracę polskich naukowców, ale również po to, żeby przypominać o niesłabnącym charakterze zadań samej humanistyki. Wyróżnienie zostało ustanowione z okazji 70. rocznicy powstania Uniwersytetu Łódzkiego. W ciągu pięciu lat zostało zgłoszonych ponad 280 prac. Wśród laureatów poprzednich edycji konkursu znaleźli się: prof. Jan Strelau (SWPS), dr hab. Ewa Kołodziejczyk (PAN), dr hab. Dorota Sajewska (IKP UW) i prof. Andrzej Friszke (PAN).

Prof. Tadeusz Kotarbiński – polski filozof, logik i etyk. Przedstawiciel lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Najwybitniejszym dziełem Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie” poświęcony teorii sprawnego działania.

źródło: UŁ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie