Szkoły wyższe

Nagroda im. prof. Kazimierza Ostrowskiego

Opublikowano: 21.12.2016

forum akademickie

Mgr Anna Tokarzewicz, doktorantka w Zakładzie Elektrochemii Uniwersytetu w Białymstoku, zdobyła Nagrodę imienia prof. Kazimierza Ostrowskiego. Wyróżnienie przyznawane jest podczas dorocznej ogólnopolskiej konferencji „Postępy w badaniach biomedycznych”.

Temat nagrodzonej pracy to „Opracowanie biosensora czułego na Macierzową Metaloproteinazę-2 (MMP2) z detekcją Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów w wersji obrazowej”. Jak mówi mgr Anna Tokarzewicz, w swoich badaniach opracowuje nowe metody analityczne – biosensory SPRI, które mogą być użyte w laboratoriach diagnostycznych do oznaczeń potencjalnych markerów nowotworowych. Nagrodzone opracowanie jest częścią jej pracy doktorskiej, realizowanej pod kierunkiem dr hab. Ewy Gorodkiewicz z Instytutu Chemii UwB.

Prof. Kazimierz Ostrowski był wieloletnim kierownikiem Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rokrocznie przyznawana nagroda jego imienia jest hołdem złożonym wybitnemu naukowcowi, prekursorowi badań biomedycznych. Otrzymuje ją zdobywca I miejsca Konkursu Głównego Konferencji, a fundatorem nagrody jest dr hab. n. med. Dariusz Śladowski.

VII Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych odbyła się w dniach 10-11 grudnia 2016 r. w Warszawie.

Katarzyna Dziedzik


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie