Nagrody

Nagrody MSZ za publikacje o historii polskiej dyplomacji

Opublikowano: 16.01.2018

forum akademickie

Rada Dyplomacji Historycznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych zorganizowała po raz pierwszy interesujący konkurs. Nagrody i wyróżnienia za najlepsze publikacje, które ukazały się w latach 2015-2016, przyznane zostały w dwu kategoriach: obcojęzyczne promujące historie Polski oraz publikacje w języku polskim dotyczące historii polskiej dyplomacji.

9 stycznia wiceminister spraw zagranicznych wręczył nagrody. Nagrodę główną w kategorii za najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji otrzymał prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Historii PAN za pracę Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement. Nagrodę główną w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski otrzymał prof. Robert Frost z Uniwersytetu Aberdeen za pracę The Oxford History of Poland-Lithuania. Volume I: The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385-1569, wydaną w 2015 r. w Oksfordzie.

Przyznano także kilka wyróżnień. Otrzymali je:

– w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski: dr Daniel Brewing z Uniwersytetu Aachen za pracę Im Schatten von Auschwitz, Deutsche Massaker an polnischen Zivilisten 1939 – 1945, wydaną w 2016 r. w Darmstadt; prof. Patryk Babiracki z Uniwersytetu Texas-Arlington w Stanach Zjednoczonych, za publikację Soviet Soft Power in Poland. Culture and Making of Stalin’s New Empire, 1943-1957, wydaną w 2015 r. w Chapel Hill;

– w kategorii najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji: prof. Andrzej Maciej Brzeziński z Uniwersytetu Łódzkiego za publikację Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność, wydaną w 2016 r. w Łodzi; Wydawnictwo ARCANA – prezes Zuzanna Dawidowicz i prof. Zofia Zielińska za edycję źródeł Correspondance de Stanislas-Auguste avec Catherine II, wydaną w 2015 r. w Krakowie.

Z okazji wręczenia nagród w Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagranicznych odbyła się także konferencja Dyplomacja publiczna i promocja historii Polski za granicą, współorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wzięli w niej udział laureaci Konkursu oraz polscy i zagraniczni historycy.

JK

(źródło: IH PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie