Sprawy nauki

Nagrody Narodowego Centrum Nauki

Opublikowano: 2019-08-20

forum akademickie

9 października 2019 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) organizuje już po raz siódmy wydarzenie pn. uroczystość wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki.

NCN jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Nagroda NCN to wyróżnienie dla młodych uczonych za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzo­nych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce nauko­wej. Nagrodę ustanowiła Rada Narodowego Centrum Nauki w lutym 2013 r. Wyróżnienie, w trzech obsza­rach badawczych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne, przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą dyrektor i Rada NCN oraz przedstawiciele fundatorów Nagrody. Fundatorami Nagrody NCN są polskie przedsiębiorstwa i fundacje, którym leży na sercu rozwój i promocja badań podstawowych prowadzonych w Polsce.

Uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2019 odbędzie się 9 października w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.

Program


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie