Nagrody

Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Opublikowano: 2020-09-30

forum akademickie

Prof. Dariusz Kaczorowski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu został uhonorowany Nagrodą Naukową Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. Wojciecha Rubinowicza. W tym roku przyznano także Nagrody Specjalne z okazji 100-lecia PTF.

Powstałe w 1920 roku Polskie Towarzystwo Fizyczne co roku wręcza nagrody doświadczonym naukowcom, młodym badaczom, a także nauczycielom za ich wybitne osiągnięcia i zasługi w dziedzinie badań naukowych, popularyzacji fizyki oraz jej nauczania. W tym roku, szczególnym – z uwagi na okrągły jubileusz PTF, Nagrodę Naukową im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Doceniono go za wybitny wkład w odkrycia chronionych topologicznie nietrywialnych stanów elektronowych w modelowych materiałach semimetalicznych.

Nagrody Specjalne na 100-lecie PTF otrzymali: prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, niezwykle zasłużony popularyzator fizyki, autor wielu publikacji o historii fizyki, odkrywający i popularyzujący polskie wątki w tej historii, oraz prof. dr hab. Wojciech Nawrocik, niestrudzony popularyzator fizyki, aktywny organizator wielu przedsięwzięć popularyzujących nauki przyrodnicze.

Nagroda PTF za Popularyzację Fizyki i Medal im. Krzysztofa Ernsta trafiły do prof. dr. hab. Henryka Drozdowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego uhonorowano za długoletnie zaangażowanie, pasję oraz umiejętność wzbudzania fascynacji zjawiskami fizycznymi poprzez wybitną i wszechstronną działalność edukacyjną i popularyzującą fizykę w postaci wykładów dla dzieci i młodzieży, książek i artykułów popularnonaukowych, recenzji, audycji radiowych, projektów krajowych i międzynarodowych.

Laureatem Nagrody PTF za Artykuł Popularnonaukowy w roku 2020 został mgr inż. Dariusz Aksamit z Politechniki Warszawskiej za niekonwencjonalny sposób dzielenia się wiedzą i rozbudzanie wyobraźni poprzez artykuły, audycje i filmy popularyzujące fizykę. W opublikowanym w latach 2019–2020 cyklu interesujących artykułów popularnonaukowych oraz filmów dotyczących pól elektromagnetycznych w zrozumiały, rzetelny i ciekawy sposób  opisywał zjawiska fizyczne, ich zastosowania i wpływ na życie codzienne. Pod uwagę wzięto również jego dorobek:  inne artykuły związane z fizyką i z fizyką medyczną, a także filmy i programy opublikowane zarówno w serwisie You Tube, jak i telewizji i radio.

Nagrodę PTF za rozprawę doktorską przyznano dr. inż. Krzysztofowi Ptaszyńskiemu z Instytutu Fizyki Molekularnej w Poznaniu („Nierównowagowa fizyka statyczna układów kropek kwantowych: Fluktuacje prądowe i termodynamika przepływu informacji”).

Z kolei Nagrodę PTF za pracę magisterską im. Arkadiusza Piekary dostał mgr inż. Michał Barej z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie („Produkcja cząstek przy energii 200 GeV w modelach zranionych konstytuentów”). Wyróżniono: mgr Maksymiliana Środę z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej za pracę „Spin transport in disordered Hubbard chains with broken SU(2) symmetry” oraz mgr Aleksandra Rodka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Dynamika ekscytonów badana metodami pompa-sonda w półprzewodnikowych dichalkogenkach metali przejsciowych”.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie