Konkursy

Najbardziej utalentowani studenci uczelni technicznych na start!

Opublikowano: 2020-03-09

forum akademickie

Nagrody rzeczowe oraz finansowe o łącznej wartości 25 tys. zł czekają na laureatów ogólnopolskiego KOnkursu KOnstrukcji Studenckich KOKOS. Po raz szósty organizuje go Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Inicjatywa skierowana jest do studentów uczelni technicznych w Polsce. Jej celem jest wyłonienie spośród nich najbardziej utalentowanych konstruktorów i nagrodzenie ich pomysłów. Zamiarem organizatorów, chcących przeciwdziałać temu, by studenckie wynalazki lądowały w szufladach, jest to, aby zostały one zauważone i docenione przez świat biznesu oraz wsparte merytorycznie i finansowo. Udział w konkursie pomaga w komercjalizacji projektu i pozyskaniu inwestorów, dzięki którym ma on szansę na dalszą realizację.

Dodatkowo KOnkurs KOnstrukcji Studenckich wspiera merytorycznie młodych konstruktorów poprzez realizację wydarzeń towarzyszących: certyfikowanych szkoleń i warsztatów z zakresu sztuki autoprezentacji, kompetencji miękkich czy strategii biznesowych. KOKOS to również możliwość integracji studentów z przedstawicielami świata biznesu, nauki i techniki w czasie uroczystej gali finałowej, podczas której finaliści prezentują swe projekty przed Komisją Konkursową.

Na laureatów konkursu czekają w tym roku atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 25 tys. zł w gotówce oraz dodatkowe nagrody rzeczowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 kwietnia. Swoje propozycje można zgłaszać w pięciu kategoriach Railway, Vehicle, Life Upgrade, Smart Robots, Joker. Gala finałowa konkursu odbędzie się 10 maja 2020 roku w Warszawie!

MK

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji: www.kokos.nzs.org.pl.

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie