Konkursy

Najlepsze książki o tematyce politologicznej

Opublikowano: 2020-01-27

forum akademickie
Źródło: www.politologia.ur.edu.pl

Dr hab. Przemysław Maj, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, zdobył I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie im. Prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej. Organizatorem konkursu jest Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Celem konkursu jest: popularyzacja wiedzy o polityce i naukach zainteresowanych tą sferą życia społecznego; zainteresowanie, szczególnie młodych naukowców, badaniem życia politycznego w wymiarze krajowym, regionalnym lub globalnym; nagradzanie badaczy wyróżniających się rzetelnością, innowacyjnością oraz troską o wysoką efektywność i jakość prowadzonych badań; zachowanie pamięci o Profesorze Czesławie Mojsiewiczu i jego dorobku naukowym.

W VIII edycji Kapituła Konkursu postanowiła przyznać I nagrodę publikacji Przemysława Maja pt. „Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce” (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego). Jak czytamy w recenzji prof. dr. hab. Arkadiusza Żukowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wydawać by się mogło, że temat lewicowości i prawicowości jest już w pełni opracowany pod względem naukowym. Recenzowana monografia w dużym zakresie przeczy tej tezie […]. W pewnym stopniu publikacja jest opracowaniem pionierskim – ze względu choćby na zastosowanie w politologii macierzy kołowej Shaloma H. Schwartza […]. Autor w swojej propozycji badawczej odwołuje się do kategorii »macierz«, która jest wykorzystywana głównie w matematyce, a spośród nauk społecznych w psychologii […]”.

Dr hab. Przemysław Maj jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek politologia). Od 2007 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są: współczesne systemy polityczne, teoria polityki, polski system partyjny, relacje między nowymi technikami komunikacyjnymi i polityką.

Kapituła Konkursu wyróżniła także cztery inne prace:

  • dr Katarzyny Dośpiał-Borysiak z Uniwersytetu Łódzkiego „Polityka klimatyczna państwa. Norweska droga do zrównoważonego rozwoju (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego);
  • dr hab. Joanny Rak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Theorizing Cultures of Political Violence in Times of Austerity (Wydawnictwo Routledge);
  • dr. Fuada Jommy z Uniwersytetu Szczecińskiego „Wpływ podziałów religijnych, narodowych i etnicznych na procesy polityczne w SYRII (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego);
  • dr. Marka Brylewa z Akademii Pomorskiej w Słupsku „Problemy i wyzwania współczesnego Libanu (Wydawnictwo Adam Marszałek).

Nagroda i wyróżnienia wręczone zostaną podczas corocznej konferencji organizowanej przez partnera konkursu – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – w Słubicach w dniach 6-7 lutego 2020 r.

źródło: www.wnpid.amu.edu.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie