Konkursy

Najlepsze prace magisterskie dotyczące Śląska

Opublikowano: 2020-03-10

forum akademickie

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków wyłoniła laureatów XXIX edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska. 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ze zgłoszonych w danym roku prac magisterskich poświęconych dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska. Mogli je zgłaszać rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i kierownicy zakładów uczelnianych oraz promotorzy prac magisterskich, a także sami dyplomanci za zgodą promotorów.

Nagrodę główną w wysokości 3,6 tys. zł otrzymał mgr Adam Szczepaniec z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pt. Dwór książąt legnickich w latach 1547–1596 na podstawie dzieł Hansa von Schweinichena, źródeł rękopiśmiennych i drukowanych (promotor: dr hab. Adam Perłakowski).

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać także trzy wyróżnienia:

  • mgr Kamil Kołodziej z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za pracę Relacja społeczeństwa z Wojskiem Polskim na obszarze województwa śląskiego w latach 1922–1939 (promotor: dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz);
  • mgr Aleksandra Matczyńska z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę Drewniane chrzcielnice z lat 1580–1660 na Śląsku (promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz);
  • mgr Ewelina Szendzielorz z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę Oblicza kultury muzycznej Katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu po 1945 roku (promotor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech).

Wręczenie nagrody i wyróżnień nastąpi podczas uroczystości 25 marca w siedzibie Instytutu Śląskiego.

MK, źródło: www.instytutslaski.com


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie