Szkoły wyższe

Najstarszy gruziński uniwersytet partnerem WSPiA

Opublikowano: 2020-01-17

forum akademickie
Kampus WSPiA Źródło: WSPiA

Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego, najstarsza i największa gruzińska uczelnia, to nowy międzynarodowy partner WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Jest to 13 europejska szkoła wyższa współpracująca z naszą uczelnią w ramach programu ERASMUS+. WSPiA od wielu lat oferuje swoim studentom możliwość odbywania studiów i praktyk zagranicznych pozwalających zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie.

Umowa podpisana została pod koniec 2019 r. Z oferty współpracy skorzystać będą mogli zarówno studenci, jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego prowadzi kilkadziesiąt kierunków studiów m.in. z zakresu prawa, administracji i zarządzania.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od wielu lat aktywnie uczestniczy w programie ERASMUS+. Dzięki temu studenci mogą wyjeżdżać na studia za granicą, na okres od 3 do 6 miesięcy. Istnieje również możliwość wyjazdu na trwające od 2 do 4 miesięcy praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach i instytucjach. Ważne jest też to, że w ramach Erasmusa+ istnieje możliwość wielokrotnych wyjazdów na studia i praktyki. Dzięki temu studenci, którzy już uczestniczyli w programie, mogą ponownie starać się o wyjazd na studia lub praktykę zagraniczną. Z programu mogą także korzystać absolwenci (rekrutowani jeszcze w czasie studiów) i pracownicy WSPiA.

W przypadku wyjazdu na studia na okres od 3 do 6 miesięcy dla studenta układany jest indywidualny program nauczania (Learning Agreement), na podstawie którego zaliczana jest część przedmiotów przewidziana w ramach programu studiów. Student ma zaliczany semestr (nie traci roku). Ma także prawo do przedłużenia sesji w przypadku konieczności zaliczenia przedmiotów niepokrywającego się z programem studiów odbytych na zagranicznej uczelni. Przedmioty odbyte za granicą są uwzględniane w suplemencie do dyplomu. Student w czasie pobytu za granicą otrzymuje stypendium. Istnieje również możliwość zwolnienia z opłat za studia w WSPiA za okres pobytu na zagranicznej uczelni lub w instytucji na praktykach. Studia za granicą w ramach programu Erasmus+ są bezpłatne.

Dodatkowo za każdy wyjazd na studia lub praktykę student otrzymuje certyfikat honorowany we wszystkich państwach Unii Europejskiej, wystawiany przez instytucję/uczelnię przyjmującą i poświadczający zakres wykonywanych czynności, nabytych umiejętności i kompetencji etc.

Obecnie WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa współpracuje z: University of Limmerick – Irlandia, Univerista delgi Studi suor Orsola Benicasa Napoli – Włochy, Freidrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – Niemcy, Hochschule Bremen – Niemcy, Fachhochschule für Recht und Verwaltung Köln– Niemcy, University of Szeged – Węgry, College of Management , Trade and Marketing, Sofia – Bułgaria, Özyeğin University – Turcja, International School of Management w Preszowie – Słowacja, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach – Słowacja, Pane euro pean University in Bratislava – Słowacja, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek – Chorwacja.

Przemysław Pawlak


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie