Życie akademickie

Napływają prace na XIII konkurs SKOMPLIKOWANE I PROSTE

Opublikowano: 01.09.2017

forum akademickie

Już tylko do 11 września można nadsyłać artykuły popularnonaukowe do konkursu „Forum Akademickiego” dla młodych naukowców. Pula nagród pieniężnych wynosi 18.500 zł, a prócz nich regulamin przewiduje liczne nagrody rzeczowe: udział w kursach, zestawy map cyfrowych, urządzenia do ładowania smartfonów z funkcją routera oraz książki.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.

Honorowy patronat nad konkursem „Skomplikowane i proste” objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez: Emapa, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Kingston Technology, Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Fundację Forum Akademickie.

Regulamin konkursu https://forumakademickie.pl/konkursy/regulamin-xiii-konkursu-skomplikowane-i-proste-mlodzi-uczeni-o-swoich-badaniach/


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie