Sprawy nauki

Narodowe Centrum Nauki poszukuje Koordynatorów Dyscyplin

Opublikowano: 2018-11-20

forum akademickie

Rada NCN ogłasza nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu.

Do ich zadań będzie należało m.in. organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach, upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach, analiza złożonych wniosków pod względem formalnym, ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów, przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów.

Zatrudnieni mogą liczyć na umowę o pracę na czas określony. NCN wskazuje jako termin rozpoczęcia pracy 1 lutego 2019 roku. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 18 grudnia 2018 roku.

Informacje o konkursach dostępne są na  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej NCN www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie