Konkursy

Nasze Uniwersytety Europejskie z grantami H2020

Opublikowano: 2020-07-29

forum akademickie

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymały granty w konkursie „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa” finansowanym z programu Horyzont 2020.

Projekt „Transforming ReseArch & INnovation agendas and support in 4EU” realizować będzie sojusz 4EU+, do którego należy Uniwersytet Warszawski. Wspólnie z Sorbonne Université (Francja), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Niemcy), Univerzita Karlova (Czechy), Kobenhavns Universitet (Dania) i Università degli Studi di Milano (Włochy) polska strona opracuje i wdroży długoterminowe strategie dotyczące badań i innowacji na uczelniach sojuszu 4EU+. Otrzymane finansowanie pozwoli rozwinąć działania, które przysłużą się do wzmocnienia instytucjonalnych instrumentów wsparcia dla badań naukowych i innowacji. Będą one dotyczyły m.in. wdrażania i promocji open science, budowania kapitału ludzkiego,  cyfryzacji i upraszczania procesów administracyjnych związanych z badaniami, zapewniania równych szans w prowadzeniu badań, współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami non-profit i innymi organizacjami sektora publicznego i prywatnego. Z grantu nie będą finansowane wspólne projekty badawcze.

Przedsięwzięcie TRAIN4EU+, którego koordynatorem jest Uniwersytet Kopenhaski, wpisuje się w misję sojuszu jako uniwersytetu europejskiego, zakładającą wspólne, długofalowe działania w zakresie badań, nauczania, administracji oraz współpracy z otoczeniem. W misji 4EU+ uczelnie członkowskie podkreślają wsparcie dla naukowców, którzy „dążą do poszerzania granic wiedzy”. Praca badaczy 4EU+ jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesnymi społeczeństwami.

Środki otrzymało też konsorcjum EPICUR z UAM w składzie. W celu prowadzenia wspólnych badań oraz korzystania z dostępnej infrastruktury, uczestnicy 3-letniego projektu „Shaping European Society in Transition” zbudują innowacyjne formy kooperacji takie jak EPICommunity i EPIClusters. Dzięki realizacji tego projektu EPICUR poszerzy zakres swojej działalności o badania, innowacje i interakcje ze społeczeństwem. Młodzi naukowcy będą zachęcani do współtworzenia EPICommunity, nowej sieci mediów społecznościowych opartej na atrakcyjnej zasadzie grywalizacji (gamification). Sięgnięcie po nowe narzędzia pomoże zwiększyć widoczność osiągnięć naukowych, a także ułatwi tzw. mobilność mieszaną (blended-mobility). Projekt realizowany będzie pod hasłem Be EPICurious! Obok UAM do sojuszu EPICUR należą: Université de Strasbourg (Francja – lider projektu), Universiteit van Amsterdam (Holandia), lbert‐Ludwigs‐Universität Freiburg (Niemcy), Karlsruher Institut für Technologie (Niemcy); Université de Haute-Alsace (Francja); Universität für Bodenkultur Wien (Austria); Aristotle University of Thessaloniki (Grecja).

Uniwersytet Gdański jako członek konsorcjum University of the Seas – SEA-EU, będzie realizował projekt „reinforce SustainablE Actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by the SEA-EU Alliance – reSEArch-EU”. Budżet przedsięwzięcia to 2 mln euro (w tym ponad 318 tys. euro dla UG). W ramach projektu do zadań Uniwersytetu Gdańskiego należeć będzie: rozwój wirtualnego Centrum Rozwoju Technologii w celu analizy praktyk zarządczych dotyczących prawa własności intelektualnej; zbudowanie programu szkoleń w ramach Spin-Off Competence Lab, w celu rozwoju świadomości i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wśród naukowców; stworzenie SEA-INNOVATE HUB – platformy integrującej działania naukowców i biznesu z zakresu rozwoju innowacji; przetestowanie modelu (Marine) Science Shop – jednostki, która łączy uczelnię z otoczeniem, głównie społecznym i proponuje rozwiązania dla lokalnych problemów. Konsorcjum SEA-EU, obok UG, współtworzą: Universidad de Cadiz (Hiszpania – lider), Sveučilište u Splitu (Chorwacja), L-Università ta’ Malta (Malta), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Niemcy) oraz Université de Bretagne Occidentale (Francja).

MK, źródło: UW, UG, UAM

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie