Sprawy nauki

Naukowcy apelują o zagwarantowanie środków na badania na lata 2021–2027

Opublikowano: 2020-06-30

forum akademickie

Naukowcy z całego świata apelują o podpisywanie petycji wzywającej do ochrony finansowania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w ramach nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Do inicjatywy przyłączyły się również polskie instytucje.

Wydarzenia ostatnich miesięcy związane z wybuchem pandemii COVID-19 ukazały dobitniej niż kiedykolwiek, jak ogromne znaczenie we współczesnym świecie mają wysokiej jakości badania naukowe. Dlatego wybitni uczeni z całej Europy, w tym laureaci Nagrody Nobla, zapoczątkowali inicjatywę Friends of the ERC, zrzeszającą naukowców i ośrodki naukowe z ośmiu krajów. Wystosowali oni petycję wzywającą do zapewnienia odpowiednich funduszy na badania naukowe, w tym także na działalność Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), która finansuje przełomowe badania podstawowe.

– W obliczu tak wielu wyzwań, przed którymi stoi dziś świat: załamanie klimatu, problemy demograficzne czy trwająca pandemia, działalność ERC, uwzględniająca zarówno perspektywę społeczną, jak i ekonomiczną tych trudności, może przyczynić się do wypracowania narzędzi, które pozwolą stawić czoła problemom. Do tego jednak niezbędny jest odpowiedni budżet – pisze prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w liście poparcia dla inicjatywy Friends of the ERC.

Oprócz FNP inicjatywę w Polsce wsparły dotąd instytucjonalnie również Polska Akademia Nauk oraz Uniwersytet Warszawski. W ciągu trzech miesięcy petycję podpisało ponad 12 tys. naukowców z 89 krajów, w tym ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych to utworzona w 2007 roku przez Komisję Europejską agenda UE finansująca najwyższej jakości badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej, zarządzana przez Scientific Council, w skład której wchodzą wybitni europejscy naukowcy. Prestiżowe granty ERC finansują pionierskie, przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. Budżet pojedynczego projektu może sięgać nawet 3,5 mln euro. Od początku istnienia ERC (2007) przyznano polskim naukowcom 38 grantów wszystkich kategorii (Starting, Consolidator, Advanced, Proof of Concept). W tym roku laureatami zostali: prof. Stefan Dziembowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Advanced Grant o wartości 2,4 mln euro na realizację projektu pt. „Smart-Contract Protocols: Theory for Applications”) oraz prof. Magdalena Król ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Proof of Concept Europejskiej o wartości 150 tys. euro na realizację projektu „Riding a »Trojan horse« against cancer”)

MK, źródło: FNP

Petycja Friends of the ERC


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie