Życie akademickie

Naukowcy wśród Ambasadorów Kongresów Polskich

Opublikowano: 2020-07-13

forum akademickie

Kolejnych szesnastu naukowców dołączyło do grona Ambasadorów Kongresów Polskich. Program,  realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, służy promowaniu Polski jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

Pierwsza edycja programu miała miejsce w 1998 roku. Jest on adresowany do najwybitniejszych osobistości świata nauki i profesjonalnych stowarzyszeń. Jego celem jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż. Zadaniem Kapituły Programu jest wyłonienie osób, które w swych międzynarodowych środowiskach promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia. Do tej pory tytuły Ambasadorów Kongresów Polskich otrzymało 270 osób.

Kolejnych wyłoniono w czerwcu podczas zdalnego posiedzenia Kapituły w siedzibie POT. Wśród 21 nowych laureatów znaleźli się naukowcy:

 • prof. dr hab. Natalia Bloch, Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • dr Krzysztof Celuch, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/ Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie;
 • prof. dr hab. Artur Jarmołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza;
 • prof. dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański;
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk;
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, Politechnika Poznańska;
 • prof. dr hab. n. farm. Michał Markuszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny;
 • prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Klinika Neurologii Rozwojowej Katedra Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny;
 • prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk – Hojło, Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
 • prof. dr hab. inż. Józef Pacyna, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie;
 • prof. dr hab. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, I Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • dr hab. Piotr Sula, Uniwersytet Wrocławski;
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyń Angiologii i Flebologii , Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 • prof. dr hab. inż. Adam Weintrit, Uniwersytet Morski w Gdyni;
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, Politechnika Gdańska.

Oficjalne spotkanie z laureatami i wręczenie tytułów Ambasadora Kongresów Polskich odbędzie się podczas uroczystej Gali 7 października br. w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

MK

Źródło: www.ambasadorkongresow.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie