Badania

Naukowcy z PK wspierają przemysł drzewny

Opublikowano: 2019-07-16

forum akademickie

Nowoczesne urządzenie do szlifowania ostrzy technologicznych stosowanych w przemyśle drzewnym zamontowano w Laboratorium Obróbki Ściernej Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Jego zakup sfinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków programu badań naukowych i prac rozwojowych BIOSTRATEG.

Urządzenie zakupiono w ramach realizacji projektu „Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym”. Jego efektem ma być wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w przemyśle drzewnym. Liderem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a w skład konsorcjum wchodzą ponadto: KKPD Szczecinek SA, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechnika Koszalińska. Naukowcy tego ostatniego podmiotu zajmują się m.in. opracowaniem technologii próżniowo-plazmowej modyfikacji powierzchni roboczych narzędzi do maszynowej obróbki drewna oraz testowaniem narzędzi z wielowariantowymi modyfikacjami powierzchni roboczych. Jak tłumaczy prof. Piotr Myśliński, który koordynuje realizację projektu ze strony PK, z dotychczasowych obserwacji wynika, że efekty ekonomiczne i techniczne procesu obróbki drewna w dużej mierze zależą od sposobu ostrzenia noży stosowanych w procesie strugania drewna oraz frezów do kształtowania mikrowczepów. Istniała luka w dotrzymaniu reżimów technologicznych dotyczących stosowanych narzędzi.

– Naszym zadaniem stało się więc opracowanie i wdrożenie do produkcji w należącym do Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego Szczecinek SA zakładzie w Kaliszu Pomorskim zmodyfikowanych narzędzi do maszynowej obróbki elementów drewnianych. W modyfikacji powierzchni roboczych tych narzędzi posługujemy się właśnie technikami plazmowopróżniowymi. Wykorzystujemy doświadczenia z realizacji kilku wcześniejszych zadań badawczych i wdrożeniowych związanych z przygotowaniem narzędzi do obróbki m.in. metali i tworzyw sztucznych.

Zakupione niedawno urządzenie umożliwia szlifowanie ostrzy technologicznych i odpowiednią modernizację ich powierzchni roboczych w uczelnianym Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Inżynierii Powierzchni.

Po każdym zakończonym w zakładzie w Kaliszu Pomorskim cyklu pracy tak zmodyfikowanych narzędzi, ich zużycie jest poddawane szczegółowej ocenie w laboratoriach Politechniki Koszalińskiej. Narzędzia, których powierzchnia robocza została poddana modyfikacji, są znacznie trwalsze od używanych do tej pory.

Efektem wdrożenia wyników badań będzie też opracowanie na potrzeby zakładu instrukcji postępowania z narzędziami, które zostały zmodyfikowane przy pomocy technik próżniowoplazmowych.

Źródło: PK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie