Badania

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej projektują uniwersalnie

Opublikowano: 2020-10-06

forum akademickie
Fot. Grzegorz Zwoliński

Wszystkie nowe produkty powinny być zaprojektowane tak, aby nie sprawiały trudności żadnej osobie, bez względu na jej niepełnosprawność, wiek, płeć czy inne przeszkody – to główna idea przyświecająca uczestnikom międzynarodowego projektu „Mixed Reality on Universal Design’s Secret Service”, którego koordynatorem jest Politechnika Łódzka.

W projekcie, którego realizacja rozpoczęła się we wrześniu, bierze udział pięć zespołów z Polski, Portugalii i Estonii. Tematyka koncentruje się na zagadnieniu Projektowania Uniwersalnego (Universal Design). W myśl tej idei zakłada się, że wszystkie nowe produkty i usługi powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby nie sprawiały trudności żadnej osobie, bez względu na jej niepełnosprawność, wiek, płeć czy inne przeszkody. Grupą docelową projektu są przede wszystkim osoby zawodowo zajmujące się projektowaniem użytkowym.

– Współcześnie w społeczeństwie dostrzega się potrzebę redukcji wykluczeń, dostrzegając w tym szansę na bardziej dynamiczny rozwój. Konieczne jest, aby przyszli inżynierowie byli świadomi potrzeb użytkowników swoich produktów i usług, ponieważ zrozumienie ich wymagań jest niezbędne dla pomyślnego opracowywania i wprowadzania innowacyjnych produktów, które zaspokajają i odpowiadają na różne potrzeby odbiorców. Spotkania z kadrą akademicką Politechniki Łódzkiej, jak i ankiety przeprowadzone wśród studentów przez Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych PŁ wskazały, że poziom świadomości i wiedza na temat projektowania uniwersalnego i empatycznego podejścia jest obszarem wymagającym poprawy. Stąd też głównym zadaniem zespołów pracujących w projekcie będzie podniesienie kompetencji przyszłych inżynierów, pedagogów oraz projektantów w tym zakresie – wyjaśnia dr inż. Dorota Kamińska z Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, koordynator projektu.

Dodatkowym atutem projektu, który doprowadzi do lepszego zrozumienia perspektywy odbiorcy z uwzględnieniem jego potrzeb i odczuć, będzie wykorzystanie praktycznych narzędzi, opartych na Rzeczywistości Mieszanej (ang. Mixed Reality) – rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (AR, VR). Dotarcie użytkowników do środowisk wirtualnych będzie spotęgowane poprzez oddziaływanie na inne zmysły, z wykorzystaniem fizycznych symulatorów ograniczeń ruchowych. To pozwoli na wzmożenie poziomu doznań i doświadczeń użytkowników tworzonego systemu. Pozwalają one m.in. na symulację ograniczeń ruchowych typowych dla seniorów, osób niepełnosprawnych ruchowo, z dysfunkcjami percepcji emocjonalnej, akustycznej czy też wizualnej, co w istotny sposób będzie podnosiło poziom empatii nabytej użytkowników. Przy tworzeniu scenariuszy oraz pomocniczych materiałów edukacyjnych naukowcy biorący udział w projekcie ściśle współpracują z przedstawicielami środowisk osób potencjalnie wykluczonych.

Projekt jest współfinansowany przez program Erasmus+ w Akcji 2 – Partnerstwa Strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Poza Politechnika Łódzką w skład konsorcjum wchodzą: Uniwersytet w Aveiro, Politechnika w Porto, Uniwersytet w Tartu oraz Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.

źródło: PŁ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie