Badania

Naukowcy z UAM badają torfowiska i zmiany klimatu

Opublikowano: 2019-03-29

forum akademickie
Źródło: www.amu.edu.pl

W jaki sposób zmiany klimatu i działalność człowieka wpływają na tereny podmokłe oraz jak torfowiska mogą pomóc w spowolnieniu zmian klimatycznych badają naukowcy Laboratory of Wetland Ecology and Monitoring, które działa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Mariusza Lamentowicza stosuje metody eksperymentalne w połączeniu z badaniami paleoekologicznymi, aby ocenić wpływ klimatu, zanieczyszczenia i użytkowania gruntów na ekosystemy mokradeł. Paleoekologia to dziedzina nauki zajmująca się m.in. rekonstruowaniem budowy i funkcjonowania zbiorowisk roślin, warunków środowiska (zwłaszcza klimatu) w minionych epokach geologicznych, badaniem zależności między budową oraz funkcjami organizmów kopalnych a ich przystosowaniem się do środowiska oraz warunkami ekologicznymi ich życia. Poznańscy naukowcy pokazują też potencjał torfowisk w akumulacji dwutlenku węgla i jak te ekosystemy pomagają w walce z globalnym ociepleniem poprzez absorbcję znacznej ilości dwutlenku węgla. Z ich badań wynika, że ten stan nie będzie jednak trwał w nieskończoność. Od katastrofalnego ocieplenia klimatu dzieli nas zaledwie 100 lat. Po tym czasie torfowiska zaczną wydzielać więcej dwutlenku węgla niż go pochłaniać.

Naukowcy z LWEM prowadzą projekty w wielu międzynarodowych sieciach naukowych, a ich publikacje znalazły się m.in. w „Nature Climate Change”. Obecnie testują eksperymentalnie reakcję torfowisk na suszę i ocieplenie klimatu. Równolegle pracują nad profilami torfowymi z wieloma pośrednikami mającymi na celu odtworzenie przeszłych warunków klimatycznych i pożarowych. Duży nacisk podczas badań kładziony jest na różnorodność biologiczną i ekologię drobnoustrojów, w tym ameb testowych, wykorzystywanych także jako pośrednik w rekonstrukcjach paleoekologicznych.

Wyniki jednego z ich badań zostały ostatnio opublikowane w „Journal of Environmental Management”. Praca pt. „Paleoecological and historical data as an important tool in ecosystem management” (Paleoekologiczne i historyczne dane jako ważne narzędzie w zarządzaniu ekosystemem) pokazuje, na przykładzie Borów Tucholskich, jak obecna monokultura sosnowa, sadzona w XVIII wieku, po całkowitym wyrębie lasu sprzyja nasilonym inwazjom szkodników, pożarom czy uszkodzeniom drzew po huraganach. Badania wykazały, że las mieszany, jaki występował przed wprowadzeniem monokultury, był bardziej odporny i mniej narażony na czynniki destrukcyjne, niż las posadzony przez człowieka. Wyniki badań będzie można wykorzystać przy planowaniu nasadzeń w gospodarce leśnej.

Źródło: UAM 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie