Szkoły wyższe

Naukowcy z UMCS docenieni

Opublikowano: 2019-01-07

forum akademickie

Pracownicy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: dr hab. Andrzej Pelc, prof. UMCS, dr Tomasz Pieńkos, dr Andrzej Trembaczowski oraz dr Artur Wójtowicz otrzymali prestiżową, główną Nagrodę Ministra Środowiska w konkursie „Geologia 2018”.

Celem konkursu jest promocja innowacyjnych usług i rozwiązań, propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska oraz wspieranie rozwoju naukowego i popularyzacja wiedzy dotyczącej geologii. W konkursie nagrodzone zostały przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, rozwiązania naukowo-techniczne oraz fundamentalne odkrycia w tej dziedzinie. Wyróżnienie zostało przyznane naukowcom UMCS w kategorii „Przemysł, innowacje” (rozumiane jako inwestycja, usługa, produkt, technologia, analityka) za prace mające na celu udoskonalenie masowo-spektrometrycznych technik badań składu izotopowego pierwiastków w środowisku naturalnym i utworach geologicznych.

Więcej informacji na temat Nagrody Geologia 2018 znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska: https://www.gov.pl/web/srodowisko/

Z kolei Kapituła Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Prof. E. Prosta przyznała dr hab. Małgorzacie Kołacz-Chmiel wyróżnienie za książkę Mulier honesta et laboriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej. Nagroda wręczana jest przez Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego od 2000 roku za najlepszą pracę badawczą lub publikację książki cechującą się oryginalnością treści i formy opublikowaną w ciągu ostatniego roku akademickiego. Od 2008 r. wyróżnienie nosi imię zmarłego prezesa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, prof. Edmunda Prosta.

Wyróżniona monografia dr hab. Kołacz-Chmiel jest próbą całościowego spojrzenia na rolę i status kobiety w rodzinie chłopskiej w późnośredniowiecznej Małopolsce. Szczegółowe omówienie tej problematyki zostało przedstawione z perspektywy życia codziennego kobiety, a także jej pozycji w obrębie struktury rodziny nuklearnej, będącego w dużej mierze wynikiem jej stanu cywilnego. Ciekawym aspektem wyróżniającym prezentowaną książkę, jest zwrócenie uwagi przez autorkę na sferę uczuciową wieśniaczek oraz jej wpływ na stosunki z małżonkiem i dziećmi. Za istotne należy uznać także, że w pracy, oprócz wewnątrzrodzinnych relacji, ukazano w gruntowny sposób znaczenie wkładu przedstawicielek stanu chłopskiego w należyte funkcjonowanie gospodarstwa i pomnażanie dochodów rodziny. Aktywny udział w sferze ekonomicznej pozwalał kobietom na wzmocnienie swojej pozycji w patriarchalnej rodzinie i uniezależnienie się w pewnym stopniu od władzy ojca i męża.

Beata Wielowińska-Pawlak


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie