Sprawy nauki

Naukowcy z UMCS laureatami konkursu MINIATURA 1

Opublikowano: 2017-09-04

forum akademickie

Kolejny naukowiec z UMCS został laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki – MINIATURA 1. Tym razem wśród nagrodzonych znalazła się dr Anna Orłowska z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, która będzie realizowała badania pilotażowe pn. Środowiska sedymentacyjne plejstoceńskich glacigenicznych osadów akumulacji szczelinowej we wschodniej Polsce.

Wcześniej finansowanie na działania naukowe w ramach ww. konkursu uzyskało pięć reprezentantek UMCS:

– dr Bożena Czech z Wydziału Chemii (Wpływ dodatku CNT na właściwości fotokatalityczne TiO2 w usuwaniu farmaceutyków z wód i ścieków),
– dr Barbara Mirosław z Wydziału Chemii (Badanie wpływu struktury na właściwości luminescencyjne związków koordynacyjnych 3d i 4f elektronowych metali z kleszczowymi zasadami Schiffa),
– dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka z Wydziału Chemii (Biokompozyty chitozanowo-srebrowe jako nowe układy membranowe w adsorpcji związków biologicznie aktywnych),
– dr Małgorzata Marczak z Wydziału Biologii i Biotechnologii (Fosforylacja białek Pss zaangażowanych w biosyntezę egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv. trifolii),
– dr Anna Gąsior z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (Szukanie niezmienników rozmaitości zwartych).

MINIATURA 1 to konkurs na finansowanie pojedynczych działań naukowych. Osoby starające się o finansowanie muszą spełniać konkretne warunki, m.in. uzyskać stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem; nie powinni być także laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże.

Na realizację maksymalnie 12-miesięcznego działania można uzyskać od 5 000 do 50 000 zł.

W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty NCN, nabór wniosków na tzw. „małe granty” jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny projektów jest skrócony. Z tego powodu listy rankingowe konkursu MINIATURA 1 będą regularnie uzupełniane do końca 2017 r.

Katarzyna Kozielewicz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie