Badania

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego znaleźli sposób na odpady po lekach

Opublikowano: 2020-05-14

forum akademickie
Źródło: Kendal on Unsplash

Chemicy z Uniwersytetu Łódzkiego opracowali metodę zagospodarowania blisterów farmaceutycznych. Dzięki niej z 1 tony odpadów możliwe będzie odzyskanie około 200 kg aluminium i ok. 800 kg tworzywa PVC!

Blistery farmaceutyczne to największy odpad z grupy tworzyw sztucznych w farmaceutyce. W ich składzie dominują tworzywa sztuczne, głównie polichlorek winylu, oraz folia aluminiowa. Naukowcy z Wydziału Chemii UŁ opracowali sposób na to, jak z blisterów otrzymywać rozdzielone i pełnowartościowe komponenty. To rozwiązanie nie tylko ekonomiczne, ale także ekologiczne.

Technologia polega na tym, że blistery posegregowane według koloru tworzywa PVC oraz sproszkowane w niskiej temperaturze do odpowiedniej granulacji np. 0,5 mm, umieszcza się w prototypowym zbiorniku według własnej konstrukcji. Dozuje się do niego również substancję ciekłą, rozdzielającą w procesie technologicznym komponenty blisterów farmaceutycznych. W prototypowym zbiorniku po ustaniu mieszania następuje separacja komponentów. Następnie wyjmuje się je: tworzywo PVC z górnej warstwy oraz aluminium z dolnej warstwy, wcześniej wypuszczając substancję ciekłą, rozdzielającą. Oba odseparowane komponenty kieruje się do suszenia powietrznego, nie mieszając tworzywa PVC z aluminium.

W metodzie tej wykorzystano określone zjawiska fizykochemiczne. Wpływają one na kierunek przemieszczania się odseparowanych komponentów w zbiorniku po rozdzieleniu blisterów farmaceutycznych. Mieszanina separacyjna używana w zbiorniku została tak dobrana, aby była niepalna i mało reaktywna w stosunku do komponentów blisterów. Może ona być wykorzystywana wielokrotnie aż do jej całkowitego zużycia, a składniki mieszaniny separacyjnej mają podobne napięcia powierzchniowe, sprzyjające wnikaniu cieczy pomiędzy warstwy komponentów blisterów.

Jak łatwo policzyć, z 1 tony odpadowych blisterów farmaceutycznych można odzyskać ok. 200 kg aluminium i ok. 800 kg tworzywa PVC. Recykling blisterów farmaceutycznych może być korzystny ekonomicznie i energetycznie, szczególnie w przypadku odpadów metali. Aluminium jest metalem zaliczanym do tzw. metali nieżelaznych, poszukiwanym i mającym duże zastosowanie w przemyśle ze względu na jego mały ciężar właściwy. Potwierdzono, że wydatek energii do wyprodukowania 1 kg aluminium ze złomu stanowi 1/10 wydatku energetycznego uzyskania aluminium z rudy. Wydatek energii do wyprodukowania 1 kg tworzywa PVC z odpadów stanowi 1/3 wydatku energetycznego uzyskania PVC z nowych komponentów. Odseparowany polichlorek winylu może nadawać się jako wypełniacz do produkcji artykułów gospodarstwa domowego, a także – po stopieniu – może być przetworzony jako materiały z tworzyw w budownictwie.

Sposób separacji komponentów odpadowych blisterów farmaceutycznych został już opatentowany i zdobywa uznanie w kraju i za granicą. Na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Projektowania KIDE 2018 w Kaohsiung (Tajwan) wynalazek otrzymał Złoty Medal oraz Nagrodę Specjalną przyznaną przez Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills.

Wynalazek opracowali naukowcy z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego: dr hab. inż. Marek Zieliński, prof. UŁ (kierownik projektu), dr Ewa Miękoś, prof. dr hab. Sławomira Skrzypek i dr Dominik Szczukocki.

źródło: UŁ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie