Badania

Naukowcy z UPWr poprawią jakość dolnośląskich win

Opublikowano: 2019-11-27

forum akademickie
Fot. Tomasz Lewandowski

Prawie 5 milionów złotych z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostaną naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na projekt, który ma poprawić jakość i rozpoznawalność dolnośląskich win.

Umowę na dofinansowanie projektu badawczego IQ Grape podpisali w centrali ARiMR przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: dr Tomasz Pilawka z Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz dr Marta Czaplicka z Katedry Ogrodnictwa.

Projekt „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie” obejmuje pięć zadań badawczych, stanowiących podstawę do poprawy jakości i rozpoznawalności dolnośląskiego wina. Łączny koszt projektu wynosi 4,7 mln zł. Dr Tomasz Pilawka i dr Marta Czaplicka wspólnie opracowali zadania badawcze zmierzające do poprawy jakości wina oraz organizacji pracy winiarza. W ramach projektu powstanie mobilna linia do rozlewu wina oraz centrum analiz win ogrodniczych, które wesprze nie tylko badania, ale również ułatwi pracę win ogrodnikom z regionu. Naukowcy z Katedry Ogrodnictwa przyglądać się będą agrotechnice uprawy winorośli i uprawianym odmianom , by wspólnie stworzyć kodeks dobrych praktyk w uprawie winnej latorośli. Z kolei pracownicy Instytutu Nauk Ekonomicznych wraz z dr. hab. Janem Kazakiem z Katedry Gospodarki Przestrzennej pracować będą nad utworzeniem krótkiego łańcucha dostaw w zakresie wina i produktów około winiarskich, jak również nad promocją dolnośląskiej marki wina.

Na etapie oceny projektu recenzenci podkreślili jego multidyscyplinarny charakter i kompleksowe podejście do rozwiązania problemów rozwijającego się w regionie rynku wina. Taka forma projektu możliwa była dzięki połączeniu sił naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin. Projekt powstał przy udziale konsorcjum, do którego, poza Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, zgłosiło się 17 podmiotów. To winiarze z Dolnego Śląska i Opolszczyzny, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych. Fundusze pozyskano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Źródło: www.glos.upwr.edu.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie