Życie akademickie

Naukowiec WUM Młodym Ambasadorem EBTM

Opublikowano: 2020-01-21

forum akademickie
Fot. Twitter/Jarosław Biliński

Dr Jarosław Biliński z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został wybrany Młodym Ambasadorem Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku.

Młodzi Ambasadorowie to wąskie grono profesjonalistów wybierane corocznie przez władze European Society for Blood and Marrow Transplantation spośród lekarzy, naukowców i pielęgniarek do 35 roku życia. W trakcie oceny kandydatur pod uwagę brane są takie kryteria, jak: kwalifikacje akademickie, osiągnięcia i zaangażowanie w rozwój transplantacji komórek krwiotwórczych i terapii komórkowej. Pełniący tę funkcję budują fundamenty młodej społeczności EBTM poprzez m. in promocję dorocznych spotkań EBMT wśród swoich kolegów oraz aktywny udział w sesjach i relacjonowanie ich.

Europejskie Towarzystwo Transplantacji Krwi i Szpiku jest organizacją non-profit, która została założona w 1974 roku, aby umożliwić naukowcom i lekarzom zajmującym się klinicznym przeszczepem szpiku kostnego dzielenie się swoimi doświadczeniami i rozwijanie wspólnych badań. W ostatnim czasie zakres działania tej organizacji poszerzył się o pracę w dziedzinie terapii komórkowej.

Dr n. med. Jarosław Biliński ukończył kierunek lekarski w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, następnie studia doktoranckie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Rozprawę doktorską na I Wydziale Lekarskim WUM obronił z wyróżnieniem w 2017 r. Obecnie pracuje w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Od 2018 roku jest wiceprezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej. W 2016 roku był członkiem zespołu ds. opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przy ministrze zdrowia. W czerwcu 2018 r. został powołany na przewodniczącego zespołu ds. opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, którą sfinalizował, wraz z aktami wykonawczymi. W pracy naukowej zajmuje się: hematologią, transplantologią kliniczną, immunologią, metagenomiką, genetyką, mikrobiomem jelitowym i jego oddziaływaniami z gospodarzem. Jest laureatem Nagrody Wydziałowej V Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji pełnotekstowych (łączny współczynnik oddziaływania impact factor >27, liczba cytowań 126, Index Hirsha 4), streszczeń pokonferencyjnych i doniesień zjazdowych, w tym na prestiżowych kongresach międzynarodowych. Kierownik trzech grantów naukowych, współbadacz w międzynarodowych badaniach klinicznych, w tym główny badacz i współautor własnego prospektywnego badania klinicznego oraz główny badacz w międzynarodowym badaniu retrospektywnym w ramach Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Szpiku i Krwi (EBMT).

źródło: WUM, pulsmedycyny.pl

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie