Sprawy nauki

Naukowiec z AGH w zarządzie Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej

Opublikowano: 2019-11-15

forum akademickie

Mgr inż. Marek Hajto z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie został wybrany do zarządu Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA).

Do wyborów stanęło 50 kandydatów reprezentujących 23 państwa. Mgr inż. Marek Hajto jest jedynym reprezentantem Polski w składzie 25-osobowego zarządu, którego kadencja rozpocznie się 1 maja 2020 r. i potrwa do 2023 r. Mgr inż. Marek Hajto jest ekspertem Ministerstwa Środowiska w zakresie geotermii, wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, autorem i współautorem ponad 90 publikacji oraz ponad 20 projektów R&D poświęconych wykorzystaniu energii geotermalnej, w tym projektów prac geologicznych, które zaowocowały odkryciem złóż wód geotermalnych w Poddębicach oraz w Jachrance koło Warszawy. Naukowiec jest także głównym wykonawcą i koordynatorem obszernych monografii wydanych w latach 2006–2013 w formie atlasów geotermalnych obejmujących 90% powierzchni Polski, które stanowiły podwaliny nowych odkryć złóż wód geotermalnych na Niżu Polskim w latach 2006–2019.

International Geothermal Association zrzesza ponad 4900 członków z całego świata. Misją IGA jest m.in. promowanie rozwoju wykorzystania energii geotermalnej, w tym innowacyjnych badań i rozwiązań w zakresie technologii pozyskania ciepła Ziemi jako nieograniczonego, naturalnego źródła energii, które może odgrywać znaczącą rolę w zaspokajaniu potrzeb energetycznych świata w przyszłości.

Komentarze (1)

  1. mintaj pisze:

    o ja niezły gostek…


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie