Konkursy

NAWA rozstrzygnęła konkurs na polsko-słowacką wymianę bilateralną

Opublikowano: 2019-01-04

forum akademickie

17 z 89 złożonych wniosków skierowano do finansowania w ramach programu wymiany bilateralnej naukowców ze Słowacją. Po stronie polskiej koordynuje go Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza. Głównym celem naborów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie z partnerami z zagranicy. Środki pochodzące z umów bilateralnych mogą być wykorzystane wyłącznie na mobilność osób uczestniczących w projekcie, nie pokrywają kosztów samych badań, ale stanowią doskonałe wsparcie w ich realizacji. W rozstrzygniętym właśnie naborze wspólna polsko-słowacka komisja rekomendowała do finansowania 17 wniosków.

Najwięcej z nich zrealizują naukowcy uczelni technicznych, w tym po dwa: Politechnika Śląska („Korozja materiałów ogniotrwałych w wysokich temperaturach i możliwości ich skutecznego recyklingu”, koordynator: dr hab. inż. Maria Sozańska z Instytutu Inżynierii Materiałowej, partner – Politechnika w Koszycach; „Nowe mikroorganizmy wyizolowane ze środowiska górniczego do zastosowań w metali z wybranych odpadów elektronicznych”, koordynator: dr inż. Joanna Willner z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, partner – Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach) i Akademia Górniczo-Hutnicza („Ocena ryzyka środowiskowego w aspekcie adaptacji do zmian klimatycznych”, koordynator: dr inż. Slávka Gałaś z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, partner – Politechnika w Koszycach; „Korozja szkieł historycznych” dr inż. Elżbieta Greiner-Wrona z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, partner – Uniwersytet Trenczyński Alexandra Dubčeka).

Oprócz tego na wymianę pojadą naukowcy z politechnik: Gdańskiej, Wrocławskiej, Opolskiej, Łódzkiej, Krakowskiej i Lubelskiej (najwyżej oceniony projekt – „Wpływ niskotemperaturowej plazmy generowanej pod ciśnieniem atmosferycznym na bakterie i nasiona”, koordynator: dr hab. inż. Joanna Pawłat z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, partner – Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie).

Do realizacji skierowano także sześć projektów z uniwersytetów: Gdańskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Przyrodniczego we Wrocławiu, Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja  Śniadeckich w Bydgoszczy, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jagiellońskiego i Łódzkiego. Ostatni projekt trafił do Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława  Leszczyckiego PAN.

MK

Lista beneficjentów wymiany bilateralnej naukowców ze Słowacją

 

 

 

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie