Sprawy nauki

NCBR przeznaczy miliard złotych na zintegrowane programy nauczania szkół wyższych

Opublikowano: 21.05.2018

forum akademickie

W ramach konkursów, uczelnie otrzymają środki, które pozwolą poprawić funkcjonowanie i ofertę dydaktyczną polskich uczelni. Skorzystają na tym przede wszystkim studenci. 

Po sukcesie ubiegłorocznej edycji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będące agencją wykonawczą ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ponownie ogłasza konkursy na Zintegrowane Programy Uczelni. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

– Efektywne kształcenie na polskich uczelniach przełoży się na dalszy rozwój naszej gospodarki. W ramach konkursów ZPU zrealizowane zostaną m.in. działania podnoszące kompetencje kadr czy zwiększające  umiędzynarodowienie przez włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie zajęć – mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Ubiegające się o dofinansowanie projekty powinny obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3 lub 4 (w zależności od konkursowej ścieżki) z poniższych modułów: moduł programów kształcenia, moduł podnoszenia kompetencji, moduł programów stażowych, modułu wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (np. akademickie biura karier), modułu studiów doktoranckich, moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Konkursy są szansą rozwoju praktycznych umiejętności studentów, którzy oprócz uzyskanej w toku studiów wiedzy, będą mieli możliwość przygotowania się do przyszłego zawodu dzięki wysokiej jakości programom stażowym powiązanym z realizowanymi programami kształcenia. Dzięki temu będą lepiej przygotowani na czekające ich wyzwania zawodowe – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

O dofinansowanie mogą starać się szkoły wyższe publiczne i niepubliczne. Konkursy realizowane są w formie trzech ścieżek, w zależności od wielkości uczelni. Dzięki temu mniejsze uczelnie nie będą musiały rywalizować o środki z większymi. Projekty powinny trwać od 18 do 48 miesięcy. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi od 3 do nawet 40 mln zł.

Nabór wniosków, w ramach wszystkich ścieżek, rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 5 października 2018 r. Więcej informacji o Zintegrowanych Programach Uczelni dostępne jest na stronie NCBR.

Źródło: NCBR


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie