Życie akademickie

Nie dają się zaskoczyć pogodzie

Opublikowano: 13.11.2017

forum akademickie

W jaki sposób udoskonalić jakość i rozdzielczość krótkoterminowych prognoz oraz skuteczniej informować mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach pogodowych? Efektywnych odpowiedzi na tak postawione pytania poszukiwać będzie spółka celowa Politechniki Gdańskiej Excento wspólnie z Zarządem Województwa Pomorskiego, Związkiem Gmin Pomorskich oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

List intencyjny inicjujący wspólne działania podpisany został przez wszystkie zaangażowane podmioty. Planowany projekt realizowany będzie w ramach pilotażowego programu e-Pionier w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który otwiera przed instytucjami publicznymi drogę do zgłaszania zapotrzebowania na brakujące im rozwiązania technologiczne z zakresu ICT. Konkretne rozwiązania przedkładane są następnie przez wyłaniane w drodze konkursu interdyscyplinarne zespoły wspierane przez specjalistów merytorycznych i biznesowych.

Przedsięwzięcie z udziałem spółki Excento ma w chwili obecnej status projektu badawczego. Następnym krokiem będzie określenie zagadnień wymagających rozstrzygnięcia, a potem znalezienie odpowiednich zespołów interdyscyplinarnych, w których pojawią się, jak planuje Krzysztof Malicki, prezes zarządu spółki Excento, studenci i naukowcy z gdańskiej uczelni. Prace projektowe potrwać mają do końca 2019 roku, natomiast pierwsze zweryfikowane wyniki, będące owocem analiz zgromadzonych danych, pojawić się mogą za około 3 lata.

Jak podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podjęta inicjatywa stwarza szansę na usprawnienie niedoskonałego w tej chwili systemu informacji pogodowej. Dzięki konkretnym rozwiązaniom można będzie szybciej i dokładniej powiadamiać lokalną społeczność o nadchodzących zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych. W ten sposób zminimalizowane zostanie niebezpieczeństwo powtórzenia się sytuacji z sierpnia br., kiedy nagłe i gwałtowne zjawiska pogodowe spowodowały ogromne, często nieodwracalne straty w wielu pomorskich gminach.

az

(źródło: pg.edu.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie