Życie akademickie

Nie dają się zaskoczyć pogodzie

Opublikowano: 13.11.2017

forum akademickie

W jaki sposób udoskonalić jakość i rozdzielczość krótkoterminowych prognoz oraz skuteczniej informować mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach pogodowych? Efektywnych odpowiedzi na tak postawione pytania poszukiwać będzie spółka celowa Politechniki Gdańskiej Excento wspólnie z Zarządem Województwa Pomorskiego, Związkiem Gmin Pomorskich oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

List intencyjny inicjujący wspólne działania podpisany został przez wszystkie zaangażowane podmioty. Planowany projekt realizowany będzie w ramach pilotażowego programu e-Pionier w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który otwiera przed instytucjami publicznymi drogę do zgłaszania zapotrzebowania na brakujące im rozwiązania technologiczne z zakresu ICT. Konkretne rozwiązania przedkładane są następnie przez wyłaniane w drodze konkursu interdyscyplinarne zespoły wspierane przez specjalistów merytorycznych i biznesowych.

Przedsięwzięcie z udziałem spółki Excento ma w chwili obecnej status projektu badawczego. Następnym krokiem będzie określenie zagadnień wymagających rozstrzygnięcia, a potem znalezienie odpowiednich zespołów interdyscyplinarnych, w których pojawią się, jak planuje Krzysztof Malicki, prezes zarządu spółki Excento, studenci i naukowcy z gdańskiej uczelni. Prace projektowe potrwać mają do końca 2019 roku, natomiast pierwsze zweryfikowane wyniki, będące owocem analiz zgromadzonych danych, pojawić się mogą za około 3 lata.

Jak podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podjęta inicjatywa stwarza szansę na usprawnienie niedoskonałego w tej chwili systemu informacji pogodowej. Dzięki konkretnym rozwiązaniom można będzie szybciej i dokładniej powiadamiać lokalną społeczność o nadchodzących zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych. W ten sposób zminimalizowane zostanie niebezpieczeństwo powtórzenia się sytuacji z sierpnia br., kiedy nagłe i gwałtowne zjawiska pogodowe spowodowały ogromne, często nieodwracalne straty w wielu pomorskich gminach.

az

(źródło: pg.edu.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie