Szkoły wyższe

Nie żyje prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej

Opublikowano: 2019-07-18

forum akademickie
Źródło: Facebook/Politechnika Opolska

Dziś w nocy, w wieku 55 lat, zmarł prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej. 

Na czele opolskiej uczelni stał od 2012 roku. Wcześniej był prorektorem ds. nauki. Po informacji o śmierci prof. Tukiendorfa prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski, napisał w mediach społecznościowych:

„Trudno w to uwierzyć… To wielka tragedia i ogromna strata. Dla mnie, ale i całej opolskiej społeczności. Marek był mi osobą bliską. Zawsze byłem pełen podziwu dla jego dynamiki, otwartości i śmiałych inicjatyw jakie podejmował. Był człowiekiem bardzo otwartym, pełnym życzliwości i otwartości, nawet na najoryginalniejsze wyzwania. Bliskich sobie ludzi łatwo obdarzał zaufaniem, sam zawsze gotowy udzielać im wsparcia i pomocy. Autorytet, którym się cieszył, liczne kontakty i przyjaźnie bardzo pozytywnie wpłynęły na rozwój Politechniki Opolskiej, której pozostawał wieloletnim pracownikiem i rektorem. Dla Opola był obywatelem wybitnym. Inicjatorem i partnerem wielu niezwykle ważnych działań dla naszej społeczności, że wspomnę choćby powstanie i rozwój Parku Naukowo-Technologicznego oraz Instytutu Fraunhofera. Pełnił bardzo ważną rolę w zachęcaniu firm z całego świata do inwestowania w opolskiej strefie ekonomicznej. Był wielkim patronem sportu akademickiego odgrywającego dużą rolę w Opolu. Rada Miasta, na mój wniosek, nie miała cienia wątpliwości wyróżniając go tytułem Zasłużonego Obywatela. Marku, będzie mi Ciebie bardzo brakowało…”.

Prof. Marek Tukiendorf był z wykształcenia inżynierem chemikiem. Specjalizował się w mechanice i kinetyce ośrodków sypkich oraz modelowaniu procesów mieszania układów ziarnistych. Od początku swojej zawodowej drogi związany z opolską uczelnią techniczną. W 1988 roku, po ukończeniu studiów na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (obecna Politechnika Opolska) i uzyskaniu tytułu magistra inżyniera w specjalności maszyny urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego, rozpoczął pracę jako asystent. W 1996 roku otrzymał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Łódzkiej w zakresie inżynierii chemicznej, o specjalności inżynierii chemicznej, na podstawie pracy „Optymalizacja procesu mieszania przesypowego ziarnistych układów niejednorodnych”. Habilitację otrzymał w 2004 roku na Akademii Rolniczej w Lublinie (obecny Uniwersytet Przyrodniczy) na podstawie rozprawy pt. „Modelowanie neutronowe procesów mieszania niejednorodnych układów ziarnistych”.  W tym samym roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Opolskiej i objął kierownictwo Katedry Techniki Rolniczej i Leśnej. W 2009 roku został profesorem nauk rolniczych.

W latach 2005–2012 pełnił funkcję prorektora ds. nauki Politechniki Opolskiej. W 2012 roku został wybrany rektorem tej uczelni. Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, w której pełnił funkcję koordynatora do spraw międzynarodowych. Przewodniczył także Komisji Stałej ds. współpracy międzynarodowej w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W 2015 roku został mianowany członkiem organizacji Diplomaten International działającej na rzecz integracji europejskiej i rozwoju Unii Europejskiej. Koordynował powstanie Centrum Współpracy Polska-Chiny – Instytut Konfucjusza w Opolu, organizował międzynarodową konferencję One Road, One Belt, współdzielił też funkcję przewodniczącego polsko-chińskiego konsorcjum akademickiego (Sino-Polish University Consortium). Od 2017 roku był Honorowym Profesorem Politechniki Pekińskiej.

MK

źródło: PO

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie