Badania

Niedokrwienie mózgu może być powiązane z chorobą Alzheimera?

Opublikowano: 2019-04-10

forum akademickie

W lutym br. ukazała się publikacja „Brain Ischemia: Alzheimer’s Disease Mechanisms” pod redakcją prof. Ryszarda Pluty z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Współautorami 10 z 13 rozdziałów publikacji są: prof. Stanisław J. Czuczwar, wiceprezes PAN oraz dr Marzena Ułamek-Kozioł z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Pozostałe 3 rozdziały publikacji opracowali: dr hab. Mirosław Czuczwar z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Jan Lehotsky z Uniwersytetu w Bratysławie z zespołem oraz prof. prof. Lidija Radenovic i Pavle Andjus z Uniwersytetu w Belgradzie.

Autorzy książki sugerują, że niedokrwienie mózgu (np. udar niedokrwienny) może być powiązane z chorobą Alzheimera. Może ona uławiać wystąpienie udaru i odwrotnie. Poza tym obie te jednostki chorobowe posiadają wspólne czynniki ryzyka takie jak m.in.: cukrzyca, hiperlipidemia, nadciśnienie czy otyłość. Niedokrwienie mózgu u ludzi i zwierząt może wpływać na wytwarzanie i odkładanie się w mózgu amyloidu oraz zwiększać ekspresję tzw. proalzheimerowskich genów. Co ciekawe, związane z chorobą Alzheimera geny i białka wydają się odgrywać istotną rolę w niedokrwiennym uszkodzeniu mózgu, a niedokrwienie mózgu posiada kluczowe znaczenie w zapoczątkowaniu i postępie choroby Alzheimera. Warte podkreślenia jest również znaczenie procesów zapalnych w mózgu, powiązanych z patomechanizmem choroby Alzheimera i udaru niedokrwiennego.

JK

(Źródło: PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie